Ciekawy wykład o literaturze Śląska Cieszyńskiego po 1989 r. został zaprezentowany w ramach Akademickiego Forum Humanistycznego w ATH 23 lutego br. Wygłosił go dr Michała Przywara,  pracownik naukowo-dydaktyczny Uniwersytetu Ostrawskiego, specjalizujący się w historii najnowszej literatury polskiej i czeskiej, szczególnie zaolziańskiej.

Wykładowca skupił się na środowiskach twórczych i ich działalności literackiej na Zaolziu po zmianie ustrojowej jaka nastąpiła po 1989 r. Analizując twórczość literatów związanych z Zaolziem wyróżnił jej trzy nurty - literaturę w języku polskim tworzoną przez autorów mieszkających po obu stronach granicy polskiej i czeskiej oraz literaturę w języku czeskim powstałą na terenie Śląska Cieszyńskiego. I jak zaznaczył prelegent zdecydowana większość tej literatury pisana jest w języku polskim. Jej charakterystyczne cechy związane są z wielokulturowością, wielowyznaniowością, pracowitym życiem, burzliwą historią, poplątanymi ludzkimi losami czy trudnymi wyborami. Jako przykład zaprezentował utwory  najbardziej znanej poetki zaolziańskiej Renaty Putzlacher-Buchty. To jej wiersz „Ziemia Albo-Albo” wskazywał na trudne wybory kulturowe polsko-czeskie mieszkańców tej ziemi.

W gronie twórców tego regionu prelegent wymienił też Jerzego Kronholda, Hannę Rybicką, Franciszka Nastulczyka i Zbigniewa Macheja. Do ciekawych zjawisk literackich występujących na Zaolziu zaliczył pisanie w dwóch językach – czeskim i polskim. Niektóre wątki dotyczące związków Polaków zaolziańskich z macierzą zostały jeszcze dodatkowo rozwinięte podczas krótkiej dyskusji na zakończenie tego interesującego wykładu. Akademickie Forum Humanistyczne w ATH istnieje od ubiegłego roku i działa pod patronatem Dziekana Wydziału Humanistyczno-Społecznego ATH prof. dr hab. Marka Bernackiego jako platforma wymiany myśli i doświadczeń środowisk twórczych i instytucji kulturalnych regionu Podbeskidzia. Kolejny wykład AFH już w marcu.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter