To cykl spotkań dla małżeństw organizowanych w parafii pw. NMP Królowej Świata w Mikuszowicach. W programie spotkania 25 lutego br. przewidziano Mszę Św. pod przewodnictwem ks. Tadeusza Słoniny SDS – proboszcza parafii w koncelebrze z ks. Pawłem Radziejewskim SDS, wystąpienie zaproszonych gości Zyty i Jerzego Kołodziejów – a na zakończenie adorację Najświętszego Sakramentu.

Zyta i Jerzy Kołodziej to małżeństwo z 40 letnim stażem, liderzy ruchu „Spotkania Małżeńskie” z Jaworzna, którzy podzielili się swoim doświadczeniem i przybliżyli zebranym problemy dotyczące zawiłości w małżeńskich relacjach na wykładzie pt. „Czy Ona Tobą manipuluje? Czy On Ciebie rozumie?” Przedstawili kilka warunków, które są ważne dla dobrego porozumienia się małżonków. Pierwszy - to czy znam siebie, tzn. czy wiem kim jestem, czy znam swój temperament, czy potrafię utrzymać w relacjach równowagę, zachować własną odrębność oraz czy wiem, że rzeczywistość nie jest tylko taka jaką postrzegam.Drugi warunek dotyczy posiadania własnej przestrzeni i jej ochrony, tzn czy znam swoje życiowe cele i pragnienia, czy wiem gdzie zaczepiona jest  moja nadzieja. Trzeci warunek dotyczy dania drugiemu przestrzeni, tzn różnimy się, każdy z nas jest wyjątkowy i inny a odmienne  spojrzenie  może być  dla mnie istotną wartością, można się różnić, ale nadal  przyjaźnić. Nie możemy się porozumieć kiedy koncentrujemy się tylko na sobie i nie dajemy współmałżonkowi odpowiedniej przestrzeni – stwierdzili prowadzący spotkanie. Kiedy przychodzi kryzys należy poszukać wsparcia u Pana Boga i przypomnieć sobie słowa przysięgi małżeńskiej  - powiedziała pani Zyta, wskazując na swoją obrączkę ślubną, z którą się nie rozstaje.

O swoim małżeństwie powiedzieli, że jest szczęśliwe, zgodne, bo mają wspólne przestrzenie do działania, pasje, które budują jedność i łączą. Przeżywali też kryzysy, ale tak jak dobre wino jest lepsze im starsze, tak też jest w ich związku – im starsze tym lepsze. Zebrani małżonkowie mieli również okazję zadać prowadzącym różne, nurtujące ich, trudne pytania. Wywołało to wielkie poruszenie, choć nie na każde pytanie można było jednoznacznie odpowiedzieć.

Na kolejne spotkanie „Przystańcie w drodze” małżonkowie zostali zaproszeni przez prowadzących Izę i Romana Kwiatkowskich na warsztaty zaczynające się 5 kwietnia br., aby jak napisali w zaproszeniu – spędzić czas ze sobą, zakochać się ponownie w sobie, odkryć dar Sakramentu Małżeństwa.  Podobne spotkania odbędą się 4 marca br w skoczowskiej parafii św. Apostołów Piotra i Pawła a trwają również w Żywcu w parafii konkatedralnej Narodzenia NMP. Więcej o spotkaniach „Przystańcie w drodze”  i zapisach jest na stronie: http://przystanciewdrodze.pl/

Wzorem ubiegłego roku zaplanowany również został Tydzień Modlitw o Powołania do Małżeństwa, który odbędzie się w  parafii NMP Królowej Świata od 3 do 11 czerwca br.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter