„Dzieci są najważniejsze: ważniejsze od interesów, od pracy, od odpoczynku.” - św. Josemaria Escriva.

- Chcemy wspierać rodziców w wychowaniu ich dzieci do wolności, odpowiedzialności przez najlepszą edukację, aby stały się osobami uczciwymi, wykazywały się troską o innych i sami byli kompetentnymi specjalistami w swojej dziedzinie – wyjaśniała Marta Mszyca dyrektor Szkoły Podstawowej SKAŁA w Bielsku-Białej przy ul. Młodzieżowej 7, podczas „Dnia otwartego” - zorganizowanego dla rodziców 17 marca br w siedzibie tej placówki, na którym przedstawiono program szkoły, omówiono typowy plan dnia, cele wychowawcze i edukacyjne. Była też możliwość indywidualnych rozmów z nauczycielami i dyrekcją.

- Chcemy spełniać marzenia i oczekiwania rodziców, którzy patrząc perspektywicznie pragną, aby ich dzieci, jako dorośli ludzie, odznaczali się wieloma cnotami, potrafili w sposób odpowiedzialny żyć w zgodzie z wyznaczonymi przez siebie wartościami chrześcijańskimi, aby nie tylko sami byli szczęśliwi ale również potrafili dawać szczęście innym – kontynuowała  dyrektor Szkoły i prezes Bielskiego Stowarzyszenia Wspierania Edukacji i Rodziny „Światło”, służące fachową pomocą rodzicom, którym zależy na wychowaniu dziecka  w duchu chrześcijańskiej wizji człowieka. Stowarzyszenie utworzyło już i z sukcesem prowadzi dwie placówki edukacyjne: Katolickie Przedszkole ZIARENKO i Szkołę Podstawową SKAŁA. Projekt ten to propozycja dla całych rodzin. Szkoła i Przedszkole ściśle współpracują z rodzicami, mając przywilej uczestniczenia w ich życiu  w atmosferze szacunku, wolności i zgody rodziców, wspierając ich w pierwszoplanowej roli wychowawczej.

Ważny jest dla nas wysoki poziom edukacji. Staramy się, tam gdzie to możliwe i uzasadnione, „zajęcia w ławce” zastąpić projektami, wycieczkami i zadaniami, które dopełniają i rozwijają tradycyjnie zdobywaną wiedzę. Wszystkie sytuacje edukacyjne traktujemy jako punkt wyjścia do kształtowania charakterów i do rozwoju dzieci w zgodzie z ich predyspozycjami. Służą temu również spotkania dzieci i rodziców z nauczycielami, oparte na szczególnej relacji budowanej pomiędzy dzieckiem a opiekunem (tutorem) - wspierającym nauczycielem, który jest dla dziecka mistrzem, wychowawcą, doradcą i pedagogiem” - dodaje wicedyrektor  Magdalena  Adamczyk.                                            

Organizatorzy spotkania zachęcają zainteresowanych rodziców do kontaktu!Więcej szczegółów można odnaleźć na stronie: http://szkolaskala.edu.pl/

Tekst: Urszula Omylińska, Fotografie: Andrzej Omyliński i Paweł Mszyca

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter