Bielski Uniwersytet Trzeciego Wieku od ponad 20 lat, organizuje zajęcia dla amatorów zainteresowanych czynnym uprawianiem  malarstwa. Obecne Koło Plastyczne liczy 21 słuchaczy UTW.  Swój warsztat kształcą i zdobywają wiedzę pod kierunkiem artysty prof. ATH Ernesta Zawady.  Spotykają się 2 razy w miesiącu. Przewodniczącą  Koła,  od 20 lat, jest Urszula Szostak.

Uczestnicy tworzą obrazy z potrzeby serca, o przeróżnej tematyce. Powstają pejzaże, martwe natury, portrety, kwiaty. Za pomocą pędzla utrwalają spostrzeżenia otaczającej rzeczywistości i świat fantastyczny, występujący tylko w wyobraźni. Ich dotychczasowy dorobek artystyczny zaowocował licznymi wystawami zbiorowymi i indywidualnymi. Ostatnią zorganizowano w Bielskim Centrum Kształcenia Ustawicznego i Praktycznego przy ul. Piastowskiej 21, gdzie odbywają się też zajęcia Koła Plastycznego. Wernisaż tej wystawy odbył się 20 marca br.Prezentacją 154 obrazów, swoje dokonania przedstawili: Teresa Boguniewicz, Ewa Borzyszkowska, Cecylia Bosak, Krystyna Bromirska, Jerzy Fidali, Halina Formas, Marianna Giemza, Irena Hulboj, Krystyna Kampczyk, Halina Klimczyk-Gawęda, Anna Limańska, Jolanta Naruszewicz, Józefa Nowak, Maria Olearczyk, Wanda Płatek, Elżbieta Sadlak, Czesław Siudak, Urszula Szostak, Alina Szybowicz, Iwona Wojtasik, Halina Worecka.

Wśród zaproszonych na wernisaż gości obecni byli: Piotr Ryszka – przewodniczący Komisji Edukacji i Kultury UM Bielska-Białej, prof. dr hab. Czesław Ślusarczyk – prorektor ds Studenckich i Kształcenia ATH, prof. ATH Ernest Zawada – opiekun Koła Plastycznego UTW, mgr Łukasz Siekliński – kanclerz ATH, mgr Józef Cegielski – dyrektor UTW, pełnomocnik rektora ATH, dr Halina Moszyńska – inicjatorka i założycielka bielskiego UTW. Prof. Ernest Zawada omawiając prace  uczestników zespołu podkreślił wysoki ich poziom i coraz lepsze wyniki, za które słuchacze UTW uzyskali liczne nagrody. Jedna z członkiń Koła Plastycznego Krystyna Kampczyk o swojej drodze artystycznej tak się wypowiedziała:

"Moja przygoda z UTW zaczęła się z chwilą przejścia na emeryturę i trwa już 20 lat. Zawsze marzyłam o tym żeby malować, ale nigdy nie było na to czasu. Jednak dzięki UTW i zajęciom plastycznym prowadzonym przez wspaniałego pedagoga i artystę prof. Ernesta Zawadę cała grupa plastyczna rozwija się. Osiągamy również sukcesy na Ogólnopolskim Konkursie Malarstwa Nieprofesjonalnego imieniem Ignacego Bieńka, w którym zdobyłam 2 wyróżnienia i III nagrodę. Biorę udział w wystawach zbiorowych, miałam również 15 wystaw indywidualnych.
Moje ulubione techniki to akryl, pastele i olej. Maluje to co czuję w sercu. Jestem bardzo szczęśliwa, że mogę spełniać swoje marzenia”.

Wernisaż uświetnił występ Szkolnego Zespołu Wokalno – Instrumentalnego z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 im St. Staszica z Bielska-Białej pod kierunkiem mgr Jarosława Mitoraja i mgr Jarosława Grzybowskiego. Prace artystów można było podziwiać do 31 marca br.

Tekst: Urszula Omylińska
Fotografie: Andrzej Omyliński i Aleksander Kampczyk

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter