Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Specjalnej Troski „Ada” z Bielska Białej uczciło pamięć św. Jana Pawła II w rocznicę Jego kanonizacji, kolejną III edycją pływackiego maratonu „Płyniemy do Rzymu”. 

Zainicjowany, w dniu kanonizacji, maraton pływacki miał wtedy spełnić symboliczną obecność młodzieży tego Stowarzyszenia w Rzymie, aby uczcić Wielkiego Papieża. Założona do pokonania odległość z Bielska-Białej do Rzymu wynosząca 1478 km została w kolejnych edycjach przekroczona, po zsumowaniu osiągnięć wszystkich dotychczasowych uczestników. Maraton obecnie stanowi formę sportowej rywalizacji dla wszystkich chętnych, którego celem jest uczcić pamięć naszego Wielkiego Rodaka, zintegrować środowisko wokół ideałów głoszonych przez św. Jana Pawła II - jak podkreślają organizatorzy, zapraszając wszystkich do tej sportowej zabawy.  Wydarzenie stwarza również okazję do wsparcia Stowarzyszenia ADA, które umożliwia swoim członkom uprawianie sportowych dyscyplin w Klubach Olimpiad Specjalnych i start w zawodach ogólnopolskich a nawet igrzyskach światowych, gdzie zdobywają medale. W tym celu    przygotowano   symboliczne cegiełki  do nabycia, dając okazję każdemu do udzielenia stowarzyszeniu pomocy.

Organizatorami maratonu „Płyniemy do Rzymu” są  Stowarzyszenie Dzieciom Specjalnej Troski ADA i działający przy nim Klub Olimpiad Specjalnych ADA. A wspierają ich Bielsko-Bialski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Pływalnia "Troclik", AQUA Bielsko-Biała, Zespół Szkół Katolickiego Towarzystwa Kulturalnego, Zespół Szkół Plastycznych i Firma Avio Aero GE Aviation Business. Szczególne znaczenie dla organizacji tej imprezy ma udział dużej grupy wolontariuszy z Zespołu Szkół KTK zarówno młodzieży jak też fachowej nauczycielskiej kadry. Na inaugurację maratonu pływackiego do pływalni „Troclik” dn. 1kwietnia br. przybyli patroni honorowi - bp Roman Pindel oraz reprezentujący prezydenta miasta Bielska-Białej Jacka Krywulta, wiceprezydent Zbigniew Michniowski. Rozpoczęli go medaliści tegorocznych światowych igrzysk olimpiad specjalnych: Weronika Krajewska i Adrian Formas. Dołączyli do nich  członkowie Stowarzyszenia ADA,  rzesza młodzieży szkolnej, całe rodziny i osoby indywidualne.

Tegoroczny maraton zakończył się 2 kwietnia, po 24 godzinach od rozpoczęcia, kolejnym rekordem, przepłyniętego łącznie dystansu, przekraczającego 835 km. Rekordzistami byli Stanisław Zawisza, który pokonał 600 długości basenu tj 15 km i Tadeusz Syldakt 520 dl. tj 13 km. Kolejne rekordy ustanowiły panie, reprezentujące osoby niepełnosprawne: Anna Gaweł (250 dl.) oraz Weronika Krajewska (230 dl.). W kategorii kobiet po 200 długości przepłynęły: Weronika Sanecka i Paulina Krauze. Podobne odległości w kategorii niepełnosprawnych mężczyzn pokonali Adrian Formas i Adam Hiszczyński. Ta sportowa rywalizacja, zainicjowana z szlachetnym zamiarem służenia dzieciom niepełnosprawnym, znajduje coraz większą popularność i naśladowców szczególnie wśród dzieci i młodzieży również za granicą. W tym samym czasie w angielskiej miejscowości Burton płynęli w maratonie Darek i Igor Czerwińscy, w Monachium Marzena przepłynęła dystans 2,1 km, w Londynie Dominika - 3 km, a w Maladze Beata - 1 km i Alicja - 1,5 km. Łącznie poza granicami Polski w maratonie „Płyniemy do Rzymu”, 6 osób przepłynęło 8,6 km.

Uczestnikom przyświecały  pamiętne słowa św. Jana Pawła II: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali”, które mają wartość dla każdego, wszędzie i zawsze.  A misję sportu św JPII tak określił: „Wasz trwały wysiłek i radość ze zwycięstw nabiera znaczenia symbolu, do którego odwołać się może każdy człowiek pragnący duchowo wzrastać. Wasze umiłowanie sportu jest budulcem ludzkiej solidarności, przyjaźni i dobrej woli między narodami. Mimo całej powagi sprawy, niech was uspakaja myśl, że zawody sportowe to tylko gra. Sport powinien sprawiać przyjemność i przynosić radość”. Kierując się tym przesłaniem organizatorzy maratonu ukazując szlachetność sportowej rywalizacji krzewią jej przesłanie wśród uczestników, dbają o wspaniałą, radosną atmosferę  wokół imprezy, dobre samopoczucie podopiecznych i uczestników, co zasługuje na uznanie i szacunek.

Wyniki III edycji maratonu pływackiego „Płyniemy do Rzymu” 2017, przedstawił prezes Stowarzyszenia ADA Roman Konicki, nagradzając wolontariuszy i osoby uczestniczące w jego organizacji i sprawnym przebiegu dyplomami oraz okolicznościowymi statuetkami. Nagrodzeni nimi zostali m.in. Rafał Pasternak – kierownik pływalni Troclik, Miriam Arbter-Korczyńska - dziennikarka radia "Anioł Beskidów", Magdalena i Roman Miszczykowie – nauczyciele wychowania fizycznego Zespołu Szkół KTK.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy
ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter