XXXII Światowy Dzień Młodzieży obchodzony w Niedzielę Palmową w tym roku odbywał się pod hasłem - "Wielkie rzeczy uczynił mi wszechmogący a święte jest Jego Imię" (Łk.1,49). Jak co roku odbyła się procesja z palmami, a uczestniczyli przedstawiciele młodzieży z całej naszej bielsko-żywieckiej diecezji. Uroczysta procesja wyruszyła z pod kościoła p.w. Trójcy Przenajświętszej do kościoła katedralnego p.w. św. Mikołaja, a przewodniczyli jej ks. biskupi Roman Pindel, Piotr Greger wraz z licznymi kapłanami i diakonami. Na czele młodzież niosła symbole Światowych Dni Młodzieży ikonę Salus Populi Romani oraz krzyż.

W wygłoszonej homilii w bielskiej katedrze ks. biskup Roman Pindel nawiązał do pątniczki Egerii, która pierwsza w swoich dziennikach datowanych na lata osiemdziesiąte IV wieku opisała Niedzielę Palmową w Jerozolimie i od tego czasu rozpowszechniła się w krajach chrześcijańskiego Wschodu, a później w Kościele zachodnim. Jednocześnie powiedział, że mamy za co dziękować Bogu, a przede wszystkim za wielkie dobro, jakiego doświadczyliśmy w czasie trwania Światowych Dni Młodzieży, zarówno za ten czas w diecezjach w Polsce, jak i intensywny, czas ostatnich dni w Krakowie. Ksiądz biskup Roman Pindel przypomniał słowa papieża Franciszka z Orędzia na Trzydziesty Drugi Światowy Dzień Młodzieży o zapowiedzi,dotyczącej organizacji w październiku 2018 roku,Synodu Biskupów na temat:"Młodzież,wiara i rozeznanie powołania". Zaznaczył, że wolą papieża jest, by istniała wielka zgodność między przygotowaniami do Światowych Dni Młodzieży w Panamie, a procesem synodalnym w diecezjach. Na zakończenie ks. biskup Roman Pindel powiedział do zgromadzonej młodzieży - "Mam nadzieję, że sami staniecie się ewangelizatorami, ale także inicjatorami działań, pomagającym przyprowadzić do Kościoła tych, którzy odeszli i osadzić mocno w nim tych, którzy się wahają".

Uroczystą Eucharystię uświetniła swoim śpiewem Schola Ruchu Światło i Życie, a w nawie bocznej można było obejrzeć wystawę fotograficzną przedstawiającą dwudziestopięciolecie powstania Ruchu Światło i Życie w naszej bielsko-żywieckiej diecezji. Po zakończonej Eucharystii na młodzież czekała tradycyjna grochówka. Na zakończenie pragnę dodać, że największą i najładniejsza palmę wykonała młodzież z parafii Świętych Apostołów Piotra i Pawła z Jaworzynki, a drugą co do wielkości harcerze z bielskiego Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter