W Wielki Czwartek w godzinach porannych, w bielskiej katedrze odbyła się Msza Krzyżma z poświęceniem olejów przeznaczonych do chrztu, bierzmowania, sakramentu kapłaństwa oraz przy namaszczeniu chorych.

Podczas Mszy świętej nastąpiło odnowienie przyrzeczeń kapłańskich, kapłanów naszej diecezji bielsko-żywieckiej. Mszę świętą koncelebrował ks. biskup Roman Pindel wraz z ks. biskupami; Tadeuszem Rakoczym i Piotrem Gregerem wraz z setkami księży z terenu diecezji bielsko-żywieckiej. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do dwudziestopięciolecia naszej diecezji przypomniał, że ćwierć wieku temu ks. prałat Tadeusz Rakoczy przyjął święcenia biskupie, krótko potem dokonał ingresu do bielskiej katedry, a już szesnastego maja 1992r. namaścił pierwszych diecezjalnych kapłanów. Ksiądz biskup Roman Pindel powiedział, że kapłani muszą być świadkami odkupienia w świecie takim, jakim jest.  "Kapłan ma być świadkiem wobec człowieka niewierzącego, który utracił nadzieję, odszedł od Boga. Ma być świadkiem odkupienia w Jezusie Chrystusie. Ma wzywać do nawrócenia i podjęcia nowego życia". "Wybrałeś nas bez żadnych zasług, obdarowałeś nas hojnie do tego, aby skutecznie pełnić w świecie posłannictwo. Jakie? Najważniejsze, kluczowe dla świata, dla człowieka i zbawienia, być w świecie świadkiem odkupienia."

Na zakończenie ks.biskup Roman Pindel zaapelował do kapłanów, by w liturgii Krzyżma przenikała ich wielka prośba za siebie i owocne trwanie w kapłaństwie i w misji Chrystusa Pana. W czasie Eucharystii księża biskupi Roman Pindel, Piotr Greger wraz z księżmi Markiem Studenskim i Sławomirem Zawadą wręczyli krzyże stu trzydziestu jeden z pięćdziesięciu sześciu parafii naszej diecezji bielsko-żywieckiej młodym animatorom służby liturgicznej. Natomiast księża naszej diecezji, którzy obchodzili pięćdziesięciolecie i dwudziestopięciolecie otrzymali z rąk księdza biskupa Romana Pindla pamiątkowe tuby z jubileuszowymi życzeniami. Eucharystię Krzyżma zakończyło uroczyste błogosławieństwo ks. biskupa Romana Pindla.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter