Wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku przewodniczył ks. biskup Roman Pindel wraz z kapłanami katedralnymi na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem i emerytowanym ks. proboszczem Zbigniewem Powadą. W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do czytanej Ewangelii ( 13,1-15) o wyjątkowej Ostatniej Wieczerzy spożywanej przez Jezusa ze swoimi uczniami.

Uczniowie zapamiętali trzy szczególne elementy tego wydarzenia, Jezus myje uczestnikom wieczerzy nogi, wskazuje na chleb i wino, jako na Jego Ciało i Krew, a następnie poleca powtarzać tę wieczerzę na Jego pamiątkę. Ksiądz biskup Roman Pindel wyjaśnił, że gest umycia nóg ma symbolizować sytuację przemiany serca, "aby ten, który umywa nogi, jak i świadkowie tego gestu, stali się gotowi służyć innym, zwłaszcza tym, którym trudno jest służyć". Na zakończenie homilii ks. biskup Roman Pindel dodał, "Niech dramatyzm wydarzeń Wielkiego Czwartku i tragizm Wielkiego Piątku, nas nie zasmuca. To cena naszego zbawienia, ale miara miłości, jaką ma Bóg do człowieka. A nam pozostaje być wdzięcznym Bogu, że znalazł nam takiego Odkupiciela". Po wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel obmył i ucałował nogi dwunastu mężczyznom.

Po modlitwie i komunii świętej, grupy parafialne wraz ze służbą liturgiczną wręczyły kwiaty księdzu biskupowi oraz kapłanom uczestniczącym w liturgii. Na zakończenie wieczornej liturgii Wielkiego Czwartku w procesji ks. biskup Roman Pindel wraz z kapłanami i służbą liturgiczną przeniósł Ciało Chrystusa do tzw."Ciemnicy", bocznego ołtarza w katedrze, gdzie nastąpiła adoracja, która będzie trwać do Wielkiego Piątku.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter