Liturgii Wielkiego Piątku w bielskiej katedrze przewodniczył ks.biskup Piotr Greger. W liturgii Męki Pańskiej udział wzięli ks. biskup Tadeusz Rakoczy wraz kapłanami katedralnymi na czele z ks. proboszczem Antonim Młoczkem i ks. proboszczem seniorem Zbigniewem Powadą. W wygłoszonej homilii ks. biskup nawiązał do Ewangelii św. Jana Męki Pańskiej (J 18,1-19,42 i J19,28-37), jak i również do pozostałych trzech Ewangelistów też opisujących Mękę Jezusa Chrystusa. Ewangelia św. Jana najbardziej oddaje opis Męki Pańskiej, której był on bezpośrednim uczestnikiem. W Wielki Piątek nie sprawuje się liturgii eucharystycznej, samo słowo, osoba Jezusa Chrystusa, wydarzenie Jego męki i śmierć są najważniejsze.

"W tym dniu zatapiamy się jeszcze mocniej niż zwykle w rozważaniu słowa Bożego i adoracji znaku krzyża. Wszystko jest podyktowane tym, byśmy przebudzili się z religijnego letargu, potrafili wyjść z obszaru psychologii i religijności tłumu, aby coraz bardziej stawać się uczniami Jezusa".  

Na zakończenie ks. biskup Piotr Greger powiedział, że "mamy być ludźmi zdolnymi i gotowymi do osobistego opowiedzenia się po Jego stronie, z pełną akceptację wymagań, jakie zawiera tajemnica Chrystusowej miłości objawionej poprzez mękę, cierpienie, śmierć na drzewie krzyża".  Po zakończonej homilii nastąpiło główne wydarzenie liturgii Wielkiego Piątku - Adoracja Krzyża, podczas której biskupi, kapłani, siostry zakonne, służba liturgiczna wraz wiernymi całowali rany Jezusa Chrystusa na krzyżu. Po Komunii Świętej, ks.biskup Piotr Greger w uroczystej procesji przeniósł monstrancję przykrytą białym całunem do kaplicy adoracji, symbolizującej Grób Pański, przy którym rozpoczęła się adoracja do godziny 24,oo.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter