Szesnastego kwietnia 2017 roku przypadają dziewięćdziesiąte urodziny papieża seniora Benedykta XVI. Papież Benedykt XVI (Józef Ratzinger) urodził się szesnastego kwietnia 1927 r. w Marktl w Niemczech. Święcenia kapłańskie wraz z bratem Georgiem otrzymał dwudziestego dziewiątego czerwca w 1951r. z rąk ks. arcybiskupa Monachium Michela von Faulhabera.

W 1953r. zdobył stopień doktora pracą o św. Augustynie, zatytułowaną "Ludzie i Dom Boży w doktrynie kościelnej świętego Augustyna", a w 1957r. habilitował się rozprawą o świętym Bonawenturze: "Teologia dziejów u świętego Bonawentury". W 1958r.został profesorem kolegium we Fryzyndze, a w 1959r. został profesorem na uniwersytecie w Bonn. Dwudziestego piątego marca Papież Paweł VI mianuje go arcybiskupem Monachium i Fryzyngi, a dwudziestego siódmego czerwca otrzymuje kapelusz kardynalski. Dwudziestego piątego listopada 1981r. otrzymał z rąk papieża Jana Pawła II nominację na prefekta Kongregacji Nauki i Wiary. W latach 1981-2005 był głównym doradcą i przyjacielem naszego Ojca Świętego Jana Pawła II. Dziewiętnastego kwietnia 2005r. w drugim dniu konklawe zostaje wybrany na następcę Jana Pawła II i przyjmuje imię Benedykta XVI i stał się dwieście sześćdziesiątym papieżem. Jedenastego lutego 2013r. Benedykt XVI wygłosił oświadczenie, w zadeklarował rezygnację posługi biskupa Rzymu z dniem dwudziestego ósmego lutego 2013r. Ustąpił z urzędu jako pierwszy papież od czasów Grzegorza XII w roku 1415. Następcą Benedykta XVI został argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio, który przybrał imię Franciszek. Emerytowany papież Benedykt XVI mieszka obecnie na terenie Watykanu w klasztorze Mater Ecclesiae. Papież Benedykt XVI beatyfikował pierwszego maja 2011r. naszego papieża Jana Pawła II, a dwudziestego siódmego kwietnia 2014r. wziął udział wraz z papieżem Franciszkiem przy kanonizacji dwóch papieży Jana XXIII i naszego rodaka Jana Pawła II.

Dorobek teologiczny papieża Benedykta XVI jest przeogromny,a jego prace badawcze i publikacje odnoszą się głównie do szeroko rozumianej teologi dogmatycznej i fundamentalnej. Wiele książek i rozpraw poświęcił tajemnicy kościoła, a drugim wielkim tematem w działalności naukowej to osoba Jezusa Chrystusa. W sumie opublikował ponad sześćdziesiąt pozycji książkowych, z których wiele zostało przetłumaczonych na języki obce. Jest także autorem kilkuset artykułów i rozpraw opublikowanych w różnych międzynarodowych czasopismach teologicznych i dziełach zbiorowych. W dniach 25-28 maja 2006r. odbyła się pielgrzymka Benedykta XVI do Polski. Papież odwiedził: Warszawę, Kraków Wadowice, Kalwarię Zebrzydowską i Częstochowę.

Życzę Ci ojcze święty Benedykcie XVI -  STO LAT.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter