Uroczystości Wielkiej Soboty rozpoczął obrzęd poświęcenia ognia i paschału przez ks. biskupa Romana Pindla, to jest  świecy symbolizującej Zmartwychwstałego Jezusa Chrystusa, przy której świetle wkroczyła uroczysta procesja do katedry, rozświetlana świecami przyniesionymi przez wiernych. Uroczystościach Wigilii Paschalnej uczestniczył ks. biskup Tadeusz Rakoczy ,obok kapłanów, sióstr zakonnych, diakonów, kleryków, służby liturgicznej oraz licznie zgromadzonych wiernych.

W wygłoszonej homilii ks.biskup Roman Pindel ,wyjaśnił, że zmartwychwstanie ukrzyżowanego Jezusa Chrystusa jest wiarygodnym znakiem ostatecznego pokonania grzechu, śmierci i szatana. "Śmierć została pokonana przez zmartwychwstanie,grzech przez wzięcie grzechów na siebie,szatan został strącony" .Na zakończenie ks. biskup Roman dodał: "Chcemy wierzyć, aby móc innym głosić, że Chrystus zmartwychwstał i że imię Jego jest zbawienie, dla każdego, kto wierzy". Następnie odbył się obrzęd poświęcenia wody chrzcielnej, rozpoczęty śpiewem "Litanii do wszystkich świętych". Ksiądz biskup Roman Pindel specjalną modlitwą poświęcił wodę chrzcielną, w czasie której towarzyszyło zanurzanie w wodzie paschału przez diakonów. Wierni zgromadzeni w katedrze odmówili swoje przyrzeczenia chrzcielne, po których to dorosły mężczyzna przyjął z rąk ks. biskupa Romana Pindla Sakramenty Chrztu i Bierzmowania.

Po uroczystościach Wigilii Paschalnej wokół bielskiej katedry przeszła uroczysta procesja rezurekcyjna, którą zakończyła uroczyste błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem przez ks. biskupa Romana Pindla.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter