W uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego Mszy świętej w bielskiej katedrze przewodniczył ks. biskup Piotr Greger wraz ks. proboszczem Antonim Młoczkiem, ks. Zbigniewem Powadą proboszczem seniorem, ks. Sławomirem Zawadą sekretarzem ks .biskupa, ks. Stanisławem Sojką penitencjarzem katedralnym, ks. Sławomirem Kołatą vice rektorem Wyższego Seminarium Duchownego w Krakowie, diakoni, klerycy oraz licznie zgromadzeni wierni.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr Greger nawiązał do czytanej Ewangelii (J 20,1-9) nawiązując w ten sposób do Zmartwychwstania Pańskiego. Zmartwychwstanie Chrystusa jest bez precedensowego w naszej historii i całej ludzkości, a od zmartwychwstania Chrystusa nic nie jest takie samo, losów człowieka i całego świata. Fundamentem naszej wiary jest Chrystus Zmartwychwstały, to jest zasadniczy wyznacznik, który zdecydowanie odróżnia uczniów Chrystusa od innych. Wszyscy wierzą, również agnostycy, że Jezus umarł ale tylko chrześcijanie wierzą, że On po trzech dniach Zmartwychwstał. Na zakończenie ks. biskup Piotr Greger powiedział: "Niech Ten, który Zmartwychwstał przeniknie nasze ludzkie serca i niech nas mocą Jego Zmartwychwstania powróci i na stale zagości wiara, nadzieja i nie zakryta miłość".

Uroczystą Eucharystię uświetnił chór katedralny pod dyrekcją Tadeusza Czerniawskiego, a przy akompaniamencie organowym Ewy Bąk. Po udzielonym błogosławieństwie ks. biskup Piotr Greger wspólnie z ks. proboszczem Antonim Młoczkiem błogosławili dzieci zgromadzone na uroczystej Eucharystii.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter