Od wielu lat, gdy tylko wiosna budzi górskie stoki wędrujemy Szlakami Papieskimi. W tym roku wiosna nie była zbyt łaskawa dla nas, toteż pojechaliśmy do Krakowa pomodlić się w Centrum Jana Pawła II, dokąd od 30 kwietnia br. podążała z Bielska-Białej Hałcnowa 5 diecezjalna pielgrzymka piesza, aby uczcić 25 -lecie diecezji bielsko-żywieckiej.

Papieskie Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!”, to wyjątkowe miejsce w naszym kraju a nawet i świecie. To wotum dziękczynne narodu polskiego i ludzi, którym bliski był Święty Jan Paweł II. Centrum obejmuje świątynię Jana Pawła II, muzeum, instytut, bibliotekę, centrum konferencyjne i rekolekcyjne a część jeszcze w budowie. Sercem wszystkich obiektów Centrum jest dwupoziomowa świątynia dedykowana świętemu papieżowi. W dolnym kościele pod płytą ołtarza znajdują się relikwie krwi Św. Jana Pawła II oraz 8 kaplic. W jednej z nich jest oryginalna płyta z grobu papieża przywieziona z Watykanu. Wnętrza górnego kościoła zdobią mozaiki o. Marko Rupnika SJ, światowej sławy jezuity pochodzącego ze Słowenii. Mają głębokie przesłanie teologiczne i pobudzają do religijnej kontemplacji.

Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się!” budowane jest od 2008 r. Położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie Bazyliki Miłosierdzia w Łagiewnikach. Zlokalizowane jest na wcześniej zrekultywowanym terenie zwanym „Białymi Morzami”, gdzie składowała odpady poprodukcyjne  krakowska fabryka sody „Solvay”. To tutaj w latach 1940 – 44 oraz w pobliskich kamieniołomach pracował młody Karol Wojtyła przyszły papież Jan Paweł II. Jak sam o tym mówił: „Fabryka stała się dla mnie, na pewnym etapie prawdziwym seminarium duchownym, choć zakonspirowanym”.  

Pamiątką bezpośredniej więzi papieża z krakowskimi „Białymi Morzami”,  jest górniczy wózek wypełniony białymi kamieniami, stojący obok budynku Centrum. Służył niegdyś do przewozu wapienia z kamieniołomu na Zakrzówku do pobliskiej fabryki sody i przypomina o przeszłości Karola Wojtyły, który w tym miejscu doświadczał pierwszych trudów pracy. Nawiedzając świątynię zauważyliśmy, że wśród darczyńców, którzy wspomagali to dzieło, swoją tablicę na ścianie ma nasz Pasterz ks. bp Tadeusz Rakoczy. Sanktuarium Świętego Jana Pawła II, jego spuścizna myśli, mądrość, umiejętność jednoczenia ludzi wokół dobra, promieniują na Polskę i świat. Świadczą  o tym liczni pielgrzymi, z całego świata, odwiedzający to miejsce.

Tekst i fotografie: Urszula i Andrzej Omylińscy

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter