W dniu wczorajszym (10 maja 2017r.) w bielskiej katedrze p.w. św.Mikołaja odbyły się już czwarte "Rozmowy poświęcone". Spotkanie otworzył ks. proboszcz katedry Antoni Młoczek, który podał ks. biskupowi Piotrowi Gregerowi symboliczny ogień, od którego zapalił uroczyście świecę stojącą u stóp ołtarza - symbol "Rozmów poświęconych".

Tym razem ks.biskup Piotr Greger i redaktor radia diecezjalnego "Anioła Beskidów" ks. Jacek Pędziwiatr podjęli temat tabernakulum w kościołach. Ksiądz biskup Piotr Greger podkreślił, że we wcześniejszych etapie chrześcijaństwa tabernakula znajdowały się w prywatnych domach chrześcijan, księża i świeccy zabierali poświęcony podczas Eucharystii chleb do swoich domów aby go dać tym, którzy nie mogli uczestniczyć w liturgii. Jednak nie były to konsekrowane hostie tylko błogosławione chleby. Dopiero w 313 roku (edykt mediolański) ustanowiono zwyczaj trzymania Eucharystii jedynie w kościołach. Eucharystię najpierw przechowywano w zakrystii (stąd sacrarium). W czasach średniowiecznych pojawiła się szafka znajdująca się z dala od środkowej części kościoła, podwieszona nad ołtarzem lub wmurowana w ścianę obok lub za ołtarzem. W wiekach X i XI zaczęto umieszczać ją na ołtarzu, a co miało związek z rozwojem kultu eucharystycznego. Podczas soboru laterańskiego (1215r.) zarządzono, aby Eucharystię przechowywać  w zamkniętym pojemniku, a tabernakulum było dobrze zabezpieczone. Zgodnie z obecnymi przepisami Prawa Kanonicznego, wymaga się, by tabernakulum było wykonane z materiału trwałego i niepalnego.

Tabernakulum winno być nieusuwalne, nieprzezroczyste i dobrze zamykane, aby zapobiec Eucharystię na profanację. Klucz do tabernakulum być dobrze strzeżony przez księdza proboszcza kościoła. Obok tabernakulum umieszcza się wieczną lampkę, będącą  znakiem obecności Eucharystii (Jezusa Chrystusa) w tabernakulum, a obecność Jezusa Chrystusa w Eucharystii jest dogmatem naszej wiary. Po zmianach soborowych w starych kościołach tabernakula pozostawiono na dawnym wielkim ołtarzu w apsydzie kościoła. Jest to miejsce dostojne, zwykle przyozdobione, sprzyjające modlitwie prywatnej i zbiorowej, jak również udzielaniu Komunii świętej. W większych kościołach lub kościołach katedralnych tabernakula znajdują się w osobnych kaplicach wydzielonych specjalnie do przechowywania i adoracji Eucharystii.

Po udzieleniu  odpowiedzi na kilka pytań, ks. biskup Piotr Greger na zakończenie udzielił wszystkim zebranym apostolskiego błogosławieństwa. Inspiracją do podjęcia pomysłu "Rozmów poświęconych" są od kilu lat prowadzone rozmowy przez ks. biskupa Piotra Gregera i ks. Jacka Pędziwiatra na antenie diecezjalnego radia "Anioł Beskidów". Następne spotkanie rozmów poświęconych odbędzie się 21 czerwca 2017r. o godz. 19:00.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter