Z regionu

Nie daleko od Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Krakowie Łagiewnikach...
Budowę Bazyliki rozpoczęto ósmego września 1999r. według projektu...
Odeszli są na drugim brzegu idą do domu wiecznego spoczynku...
W Uroczystość Wszystkich Świętych jak co roku odbyła się procesja...

Zaprzyjaźnieni poeci z Londynu zawiadamiają nas o odbywającym się w Londynie...