Zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej to wyjątkowy moment, który świętować będzie blisko 650 tys. nauczycieli i wychowawców w całym kraju.

Z tej okazji w poniedziałek w Starostwie Powiatowym w Cieszynie odbyło się spotkanie pracowników oświaty. Wyjątkowo uroczyste chwile stały się okazją nie tylko do złożenia życzeń i podziękowań, ale też do wręczenia medali i nagród. W tym roku Nagrodę Starosty przyznano 12 dyrektorom i 15 nauczycielom szkół i placówek oświatowych.

- W tym szczególnym dniu, kiedy nasze myśli biegną do polskiej szkoły, nie zabraknie życzeń i serdecznych podziękowań za ważną rolę, jaką odgrywają Państwo w procesie wychowania dzieci i młodzieży... - podkreślała Lilla Salachna-Brzoza, Członek Zarządu Powiatu Cieszyńskiego ds. Edukacji. Pracownikom sektora oświaty dziękował także Starosta Cieszyński Janusz Król, który zwrócił jednocześnie uwagę na odnoszone sukcesy wychowanków z placówek oświatowych powiatu cieszyńskiego.

Uroczystość stała się okazją do złożenia ślubowania przez pedagogów, którzy w wyniku postępowania egzaminacyjnego uzyskali stopień nauczyciela mianowanego. W tym gronie znaleźli się: ks. Grzegorz Pasternak, Grzegorz Szczechla, Mirosława Szweda, Katarzyna Kimszal, Anita Herok, Anna Kwolek, Anna Woźniak, Marzena Żegnałek, Maria Kowalik.

Medalem Komisji Edukacji Narodowej uhonorowani zostali: Henryk Bujok - nauczyciel Zespołu Szkół Technicznych w Ustroniu, Bożena Cholewa - dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Cieszynie, Iwona Gomola - nauczyciel Zespołu Szkół Gastronomiczno-Hotelarskich w Wiśle, Olga Lorek - nauczyciel Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie, Dariusz Sikora - nauczyciel II LO im. M. Kopernika w Cieszynie.

Ponadto wręczono także nagrodę Śląskiego Kuratora Oświaty, którą otrzymały: Agata Ogórek - nauczyciel I LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie, Ewa Wilk -nauczyciel Zespół Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych w Cieszynie.Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter