Wywiady

8 tysięcy kilometrów, duchowe owoce i figura Matki Bożej Fatimskiej.
Nie straszne są im upały, deszcze, wczesne poranki, ani pojawiające się na stopach odciski. Dziś 6 sierpnia pątnicy z dekanatu cieszyńskiego rozpoczęli sześciodniową wędrówkę do Sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Częstochowie.
Cieszyn to miasto, w którym się urodziłam. To mój dom, moje wspomnienia, moje dzieciństwo. To tam zawierałam pierwsze przyjaźnie, to tam pierwszy raz płakałam i pierwszy raz się cieszyłam. Choć istnieje tak wiele pięknych miast, to jednak właśnie Cieszyn jest dla mnie najpiękniejszym miejscem na ziemi. Miejscem, w którym czuję się sobą.
W TYM MIEJSCU W LATACH 1754 - 1903 ZNAJDOWAŁ SIĘ KLASZTOR I SZPITAL ZGROMADZENIA SIÓSTR ŚW. ELŻBIETY.
Cieszyn - Parafia św. Marii Magdaleny przeżywała odpust ku czci swojej patronki. 
Na początku warto zastanowić się nad tym, czym w ogóle jest przyjaźń i jaką rolę odgrywa w naszym życiu? Otóż przyjaźń to przede wszystkim silna więź łącząca ludzi i zbliżająca ich do siebie. Na prawdziwych przyjaciół zawsze możemy liczyć i możemy mieć również świadomość tego, że gdy nadejdzie taka potrzeba, to będą stali za nami murem, chcąc nam udzielić pomocy. 
Parafialne poradnie rodzinne funkcjonują w zdecydowanej większości parafii diecezji bielsko-żywieckiej.