W poniedziałek 13 listopada w Katolickim Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego odbyła się konferencja, której głównym tematem było hasło przewodnie: „Od reformy do reformacji ... między myślą Marcina Lutra a Jana Henryka Newmana”.

Tego dnia społeczność katolickiej szkoły gościła cenionych wykładowców m.in. z Akademii Teologicznej w Warszawie, Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, Instytutu Teologicznego w Bielsku-Białej, Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. W sympozjum udział wzięli licealiści z cieszyńskich szkół ze swoimi opiekunami.

Młodzież miała okazję wysłuchać następujących tematów:  "Czy rozum jest potrzebny do zbawienia? Marcin Luter a J.H. Newman" (ks. dr Leszek Łysień), „Ryzyko wiary. John Henry Newman” (ks. dr hab. Andrzej Muszala), „Po co prawo w Kościele? Optyka katolicka i luterańska” (ks. dr hab. Piotr Kroczek),  „Refleksja nad rozumem, wiarą i religią Josepha Ratzingera/ Benedykta XVI - między myślą Marcina Lutra a J.H. Neumana” (Dr hab. Marek Rembierz), „Religia naturalna a religia objawiona w ujęciu J.H. Newmana” (dr Lucjan Wroński), „Marcin Luter – reformator” (dr Jerzy Sojka).

W ramach poszczególnych wystąpień i towarzyszących im dyskusji, prelegenci podejmowali tematy dotyczące naszej wiary i religijności w oparciu o dzieła tak wybitnych reformatorów, jak Marcin Luter i J.H. Newman. Celem konferencji - poza realizacją wysokiego programu edukacyjnego i zbliżenia środowisk szkolnych, było umożliwienie młodzieży i zachęcenie jej do wspólnego spotkania, podczas którego mieli okazję wysłuchać ciekawych porównań z ust wykładowców, którzy na co dzień uczą m.in. na najlepszych prestiżowych uczelniach wyższych w Polsce. Chodziło o przybliżenie młodzieży postaci Marcina Lutra, w kontekście jubileuszu 500 lat Reformacji, a także o ukazanie motywów Newmana, który postanowił odejść z Kościoła anglikańskiego i zostać katolikiem. Prelegenci przedstawili wiedzę z zakresu nauki, kultury i religii. A wszystko to na przykładach funkcjonowania ówczesnego i dzisiejszego Kościoła, przybliżając przy tym właśnie tak znane nam postacie jak Marcin Luter i J.H. Newman.

Konferencję przygotowali: ks. Tomasz Sroka, dyrektor Katolickiego Liceum im. św. Melchiora Grodzieckiego oraz ks. dr  Andrzej Kozubski, z Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. To nie pierwsza taka konferencja w murach katolickiej szkoły. W poprzednich latach odbyła się tzw. "Noc wiary”,  konferencja naukowa dla licealistów i studentów, podczas której przybliżono sylwetki znakomitych myślicieli chrześcijańskich XX wieku. W przyszłości planowane są kolejne spotkania, podczas których nie zabraknie odpowiedzi na wiele nurtujących nas pytań, dotyczących naszej wiary, życia i funkcjonowania Kościoła.

Tekst i foto: P. Staroń

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter