Po raz pierwszy w historii naszej diecezji nie odbyły się w katedrze lecz w bazylice pw. Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny w Bielsku-Białej Hałcnowie. Święceń siedmiu diakonom z naszej diecezji bielsko- żywieckiej udzielił ks. biskup Roman Pindel.

Wraz z ks.  biskupem Romanem Pindlem przy ołtarzu modlili się m.in.: ks. bp Piotr Greger, ks. biskup senior Tadeusz Rakoczy, wikariusz generalny ks. Marek Studenski, przełożeni z seminarium z wice rektorem ks. Sławomirem Kołatą i ojcami duchownymi: ks. Jerzym Pytraczykiem i Bogusławem Kastelikiem, ks. kustosz Piotr Konieczny oraz proboszczowie parafii, z których pochodzili nowi diakoni. Hałcnowską bazylikę wypełnili najbliżsi diakonów: rodzice, rodzeństwo i przyjaciele oraz parafianie z miejscowości, z których pochodzą.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Roman Pindel nawiązał do drugiego czytania z Listu świętego Pawła Apostoła do Rzymian, przypomniał, że jedyną rzeczą, jaką Bóg gwarantuje każdemu człowiekowi jest Jego miłość. „Nie obiecuje nam Bóg dobrobytu, długiego życia, zdrowia. Nie obiecuje nawet, że życie uda nam się przeżyć w sposób moralnie dobry”. „Bóg będzie nas kochał, choćby nie wiadomo co działo się wokół nas i choćbyśmy sami nie wiadomo jak daleko odchodzili od Boga” – zapewnił, wyjaśniając, że Bóg każdemu człowiekowi proponuje wzajemną relację opartą na miłości. „Bogu zależy na każdym z nas. Każdego z nas zaprasza do coraz głębszej relacji: miłości, przyjaźni, zaufania. Jednak nie zmusza do tej miłości. Każdy z nas może w różny sposób odpowiadać na miłość Pana” – przekonywał ks. biskup Roman, wskazując, że znakiem zażyłości w owej relacji jest nasze zadowolenie z Boga. „Tak jak długoletni małżonkowie, czy długoletni przyjaciele, którzy porozumiewają się bez słów, tak będzie także w naszej relacji z Bogiem. Przecież w modlitwie ludzi zaprzyjaźnionych z Bogiem nie trzeba dużo słów. Wystarczy patrzeć na siebie, milczeć, być świadomym, że jestem z Nim” – zwrócił uwagę i zapewnił, że otwarcie się na Bożą łaską owocować będzie coraz czystszym zaangażowaniem po stronie Boga i pogłębieniem najważniejszej, zdaniem ks. biskupa Romana, relacji człowieka w życiu – relacji miłości z Bogiem.

Podczas uroczystości kandydaci złożyli przyrzeczenia celibatu, posłuszeństwa biskupowi, zobowiązali się do codziennej modlitwy brewiarzowej. W czasie obrzędu święceń biskup nakładał ręce na głowę każdego kandydata i modlił się nad nim. Wszyscy otrzymali jednakowe stuły i szatę diakonów - dalmatykę. Księga Ewangelii, jaką przekazał im biskup, jest znakiem posłania do głoszenia Dobrej Nowiny. Na zakończenie liturgii,  diakon Wojciech Nowak z Targanic - dziękował biskupom, przełożonym z seminarium, proboszczom, rodzicom i przyjaciołom za towarzyszenie im na drodze powołania.

Klerycy, którzy przystąpili dziś do święceń diakonatu, rozpoczęli formację w krakowskim Wyższym Seminarium Duchownym w 2013 roku. Pierwszy rok rozpoczęło wówczas 57 alumnów z archidiecezji krakowskiej i diecezji bielsko-żywieckiej. Obecnie rocznik liczy 22 osoby. Patronem rocznika jest św. Jan XXIII, papież, inicjator Soboru Watykańskiego II. W ciągu najbliższego roku diakoni rozpoczną posługę w parafiach diecezji i równocześnie - ostatni rok formacji seminaryjnej, przygotowujący ich do święceń kapłańskich.

Nowi diakoni diecezji bielsko-żywieckiej:

Michał Byrtek z parafii Narodzenia NMP w Żywcu,
Maciej Dunat z parafii Nawiedzenia NMP w Bielsku-Białej- Hałcnowie,
Paweł Faruga z parafii NMP Królowej Polski w Pogórzu,
Piotr Iwanek z parafii Narodzenia NMP w Żywcu,
Wojciech Nowak z parafii Nawiedzenia NMP w Targanicach,
Maciej Stoły z parafii św. Michała Archanioła w Kończycach Wielkich,
Marcin Stopka z parafii MB Fatimskiej w Komorowicach-Obszarach.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter