W dziesięciu kościołach na terenie diecezji bielsko-żywieckiej dyżuruje tak zwany: "stały konfesjonał". Stały konfesjonał dyżuruje m.in. w kościele pw. św. Marii Magdaleny oraz u Braci Mniejszych Oo. Franciszkanów w Cieszynie.

W stałym konfesjonale księża dyżurują w godzinach przedpołudniowych oraz po południu. Kapłani każdego dnia czekają na chętnych do spowiedzi. Księża dyżurują według przygotowanego grafiku, który obejmuje cały rok - włącznie z wakacjami i okresami przedświątecznymi. Poza możliwością spowiedzi przed Mszą św., do spowiedzi można przyjść również w tygodniu - a jeszcze konkretniej - można sobie nawet wybrać spowiednika, do którego chcemy przyjść się wyspowiadać ponieważ księża dyżurują według ogólnodostępnego dla wiernych grafiku.

Wielu wiernych twierdzi, że stały konfesjonał to wspaniała praktyka. O wiele łatwiej jest porozmawiać szczerze z kapłanem w trakcie określonego czasu, i to w tygodniu, niż podczas zazwyczaj nerwowego oczekiwania na ostatnią chwilę, w kolejce do spowiedzi przed Mszą św. O tym, że stały konfesjonał niemal od samego początku spotyka się z bardzo dobrym przyjęciem wiernych, informował już bp Piotr Greger podczas konferencji prasowej w Kurii w Bielsku-Białej, która odbyła się w 2014 roku. Biskup Ordynariusz Roman Pindel jako jeden z dziesięciu kościołów, w których obowiązywać miał tzw. stały konfesjonał wyznaczył m.in. kościół pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie, ponieważ już od dłuższego czasu wierni dopytywali o taką możliwość. Utworzenie stałego konfesjonału w tych konkretnych kościołach na terenie diecezji, w praktyce wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu wiernych. Stałe konfesjonały funkcjonują w Andrychowie, Bielsku-Białej, Cieszynie, Czechowicach-Dziedzicach, Kętach, Oświęcimiu, Skoczowie, Szczyrku, Ustroniu i Żywcu.

Warto dodać, że jednym z najważniejszych i pierwszych warunków spowiedzi świętej jest - rachunek sumienia. Każdy kto prawidłowo potrafi "przeprowadzić" w swoim sercu rachunek sumienia nie będzie musiał martwić się na zapas, zaś szczere żałowanie za grzechy jest podstawą przy pojednaniu się z Bogiem. Jeśli popełnimy grzech, to przed przyjściem do konfesjonału - musimy szczerze żałować. Księża są zgodni jeśli chodzi o wyznawanie przez wiernych grzechów zbyt pochopnie. Konfesjonał nie jest miejscem, do którego chodzimy, aby opowiadać bajki i wyuczone wcześniej formułki. Wiele osób tak robiło, robi i zapewne robić będzie, ponieważ nie ma nic łatwiejszego od wypowiedzenia wcześniej przygotowanej formułki, nad którą nie musimy się specjalnie długo zastanawiać. Spowiedź powinna być prawdziwa. W spowiedzi ważne jest, aby mówić o tym, co faktycznie miało miejsce.

Kościół pw. św. Marii Magdaleny

W kościele pw. św. Marii Magdaleny, naprzeciw Kaplicy Miłosierdzia Bożego księża dekanatów: cieszyńskiego, goleszowskiego i po części strumieńskiego pełnią dyżur w dni powszednie w konfesjonale w godzinach od 9:00-11:00 i 15:00-17:00, w soboty od 9:00 – 11:00. Lista dyżurów stałego konfesjonału wywieszona jest na drzwiach świątyni i jest ogólnodostępna dla wiernych.

Klasztor Braci Mniejszych - Kościół Podwyższenia Krzyża Świętego

W Cieszynie, poza kościołem św. Marii Magdaleny, stały konfesjonał działa także w klasztorze Braci Mniejszych Oo. Franciszkanów. Bracia dyżurują od poniedziałku do soboty, w wyznaczonych godzinach. Plan stałego konfesjonału można zobaczyć TUTAJ

Stał konfesjonał, w wyznaczonych kościołach w Polsce, został wprowadzony z uwagi na Rok Miłosierdzia. Wielu księży spowiedników, przyznaje w rozmowie z naszym portalem, że stały konfesjonał jest bardzo potrzebny w naszym życiu i jego praktykowanie doskonale sprawdza się nie tylko w większych miastach. Pomimo, że minęły już dwa lata, od ogłoszenia przez papieża Franciszka Nadzwyczajnego Roku Miłosierdzia, praktyka jest dalej podtrzymywana i tak będzie, dopóki wierni będą tego potrzebowali.

Tekst i foto: P. Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter