Aby z nastroju zabawy i radości przejść do refleksji nad własnym życiem, pokuty, w wielu parafiach odbywają się tzw. nabożeństwa czterdziestogodzinne. Nie inaczej będzie w cieszyńskich świątyniach. W gablotach wywieszono już dokładny plan trzy dniowej adoracji, a to oznacza, że przez trzy dni wierni będą adorować Najświętszy Sakrament.

W niedzielę, 11 lutego rozpoczynamy Nabożeństwo czterdziestogodzinne. To nabożeństwo, którego zadaniem jest wprowadzenie wiernych w Okres Wielkiego Postu. Polega ono na nieustannej modlitwie przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, czyli innymi słowy na adoracji Najświętszego Sakramentu. 

Nabożeństwo czterdziestogodzinne ma bardzo bogatą historię, symbolikę i tradycję. Nawiązuje do przebywania w grobie Jezusa przez 40 godzin. Liczba 40 jest często wymieniana w Biblii i zawsze oznacza święty czas. Przed rozpoczęciem nauczania Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi wędrowali przez pustynię przez 40 lat.
 
Nabożeństwo czterdziestogodzinne polega na nieustannej, trwającej czterdzieści godzin modlitwie przed uroczyście wystawionym Najświętszym Sakramentem. Jak w przypadku każdej adoracji Najświętszego Sakramentu, ma przede wszystkim służyć pogłębieniu wiary i umocnieniu relacji z Bogiem, w nadchodzącym Wielkim Poście.

Nabożeństwo to odprawia się dla upamiętnienia czasu, jaki według tradycji ciało Chrystusa było złożone w grobie. Z kolei sama liczba 40 jest bardzo często wymieniana w Biblii. Jezus przebywał na pustyni przez 40 dni, tyle samo czasu padał deszcz w trakcie potopu, Żydzi błąkali się na pustyni przez 40 lat.

W kościele św. Marii Magdaleny w Cieszynie, Nabożeństwo czterdziestogodzinne rozpocznie się o godz.13:00, adoracją Najświętszego Sakramentu przez Legion Maryi. We wtorek, o godz. 17:00 adorację zakończy Oaza Młodzieży.

Szczegółowy plan adoracji można zobaczyć na stronie parafii KLIK

Tekst i foto: P. Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter