Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa to dzień, w którym Kościół katolicki wspomina ostatnią wieczerzę oraz przeistoczenie chleba i wina w Ciało i Krew Chrystusa. W całym kraju tysiące wiernych uczestniczyło w procesjach idącymi ulicami miast, nie inaczej było również w Cieszynie, gdzie uroczystość w centrum miasta rozpoczęto o godz. 9.00 Mszą świętą w Kościele s. Boromeuszek.

To dzień, w którym wierni z kilku śródmiejskich świątyń jednoczą się i wspólnie biorą udział w procesji dają tym samym świadectwo wiary i przynależności do Chrystusa. We wspólnej Eucharystii i procesji uczestniczyli duchowni Kościoła Parafialnego Marii Magdaleny, siostry Boromeuszki oraz bracia Bonifratrzy. Tegoroczne ołtarze zostały ustawione przy klasztorze s. Boromeuszek, u zbiegu ulic Gancarskiej i Bobreckiej, Korfantego oraz na pl. Św. Krzyża.

- Procesja jest wyjściem z Jezusem do ludzi. Idziemy z Nim w nasze miejsca pracy, w miejsca gdzie mieszkamy. Chcę, aby Jezus był obecny w mojej codzienności, chcę żeby był ze mną, kiedy jestem w pracy, kiedy prowadzę życie rodzinne czy, kiedy wypoczywam. To, że pójdziemy w tej procesji jest taką deklaracją...  - podkreślał w czasie Słowa Bożego ks. Grzegorz Pasternak.

Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter