Klara (Chiara Offreduccio) urodziła się szesnastego lipca 1194 r. w Asyżu w zamożnej rodzinie mieszczańskiej. Mając siedemnaście lat uciekła z domu i z rąk świętego Franciszka przyjęła zgrzebny habit zakonny. W krótkim czasie dołączyło do niej kilka kobiet, które utworzyły przy kościele świętego Damiana pierwszy klasztor, a ich przełożoną została Klara.

Klara szczególnie dbała o to, by zakon zachował swoją specyfikę, skrajne ubóstwo i prostotę życia. Miała ogromne nabożeństwa: do Męki Pańskiej i Eucharystii. Święta Klara zmarła jedenastego sierpnia 1253 r. i w dwa lata później została ogłoszona świętą przez papieża Aleksandra IV. Relikwie świętej Klary spoczywają w Asyżu, w podziemiach bazyliki pod jej wezwaniem. Z kilkunastu pism jakie po sobie pozostawiła ( cztery listy do świętej Agnieszki z Pragi i jeden do Ermentrudy z Bruges) wynika, że w swoim życiu doświadczała stanów mistycznych chodź przeżywała w dyskretny sposób. Papież Pius XII w 1958 r. ogłosił świętą Klarę patronką telewizji, a dlaczego ? wyjaśnia to jej żywot, napisany przez Tomasz z Celano. Tomasz z Celano był franciszkaninem, pisarzem oraz hagiografem świętego Franciszka. Otóż w napisanym żywocie pisze, że w dzień Bożego Narodzenia święta Klara została sama w celi, gdyż zachorowała i ubolewała,że nie może brać udziału w śpiewaniu oficjum na cześć Pana Jezusa. Wówczas to usłyszała melodie rozbrzmiewające w kościele świętego Franciszka - psalmodie i ich śpiew, dźwięk organów z oddalonej świątyni. Zobaczyła nawet sam żłóbek Pana Jezusa. Kiedy na drugi dzień przyszły jej siostry, opowiedziała im, że dzięki łasce Jezusa Chrystusa słyszała i widziała wszystkie obrzędy, jakie dokonały się tej nocy w kościele świętego Franciszka. Wielkim dziełem świętej Klary jest stworzony przez nią kontemplacyjny zakon klarysek, które tworzą modlitewne i pokutne zaplecze dla apostolskiej działalności franciszkanów.

Obecnie na całym świecie jest ponad dziesięć tysięcy sióstr żyjących w klauzurze. Natomiast w naszym kraju w pięciu klasztorach żyje około sto dwadzieścia sióstr. Nasz ojciec święty Jan Paweł II szesnastego czerwca w 1999 r. w Starym Sączu kanonizował błogosławioną Kingę, księżną fundatorkę klasztoru w Starym Sączu, która po śmierci męża sama wstąpiła do niego. W Kościele czcimy jeszcze inne siostry klaryski: błogosławioną Jolantę siostrę świętej Kingi oraz  błogosławioną Salomeę, która w 1245 r. sprowadziła do Polski zakon klarysek.

Święta Klara jest patronką miast Asyżu i Florencji, zakonów: klarysek i kapucynek oraz bieliźniarek, hafciarek, praczek i osób chorujących na oczy, radia, telewizji i malarzy.

Tekst i foto: Marian Szpak
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter