Jarosław, od dawnych czasów położony na ważnym szlaku handlowym ze Śląska na Ruś, był bardzo bogatym miastem. Piękne renesansowe kamienice świadczyły o zamożności tutejszych mieszkańców. Nic dziwnego, że miasto przyciągało rabusiów, zwłaszcza w XVII wieku, który był dla Rzeczypospolitej czasem licznych wojen.

Jarosław miał swoje własne umocnienia, ufortyfikowano też okazałe, bogate klasztory benedyktynek i Dominikanów. Bogatsi mieszkańcy miasta, a szczególnie kupcy dysponujący cennymi towarami, starali się  znaleźć kryjówki dla swych bogactw. To w tym czasie wydrążono pod miastem wielopoziomowe piwnice i lochy o łącznej długości czternastu kilometrów. Część z nich obmurowano, część  pozostawiono bez żadnych zabezpieczeń. Brak konserwacji podziemi w późniejszych wiekach powodował pękanie ścian stojących nad nimi domów, a nawet zawalenia niektórych z nich. Dopiero w latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku rozpoczęto akcję ratunkową według planów opracowanych przez naukowców AGH w Krakowie. W efekcie tych prac powstała Podziemna Trasa Turystyczna o długości ok. stu pięćdziesięciu metrów, przy różnicy poziomów prawie osiem metrów.

Jarosław ze względu na swą przeszłość i teraźniejszość wart jest promocji we wszystkich dostępnych mediach. Miasto położone na trasie przejazdu z zachodu na wschód warte jest zwiedzenia. Naszym obowiązkiem wobec przyszłości jest zachowanie Jarosławia jako rzadkiego już przykładu średniowiecznego miasta polskiego o wspania łej przeszłości i tradycji.

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter