W historii bielskiej parafii na Osiedlu Karpackim pw. Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w dniu szóstego maja br. odbyła się niebywała uroczystość - Pierwszej Komunii świętej, udzielonej przez ks. biskupa Piotra Gregera. Do sakramentu Pierwszej Komunii świętej przystąpiło siedemdziesiąt siedem dzieci, a które do sakramentu przygotował ks. wikariusz Maciej Dąbrowski.

Ksiądz biskup Piotr Greger przez sześć lat był w przeszłości wikariuszem w parafii Jezusa Chrystusa Odkupiciela Człowieka w Bielsku-Białej. W tym czasie uczył i przygotował do Pierwszej Komunii świętej dzieci urodzone w 1983 i 1984 roku. Dziś są one w wieku 34-35 lat. Niektórzy z nich przyprowadzili w majową niedzielę do kościoła swe dzieci, by mogły przystąpić do pierwszej komunii. Ksiądz biskup Piotr  przyznał, że odkąd przyjął święcenia biskupie, to dla niego pierwsza uroczystość pierwszokomunijna, której przewodniczy. Podczas Mszy św. ks. biskup Piotr modlił się również w intencji proboszcza parafii ks. prałata Jerzego Fryczowskiego, który w tym roku obchodzi czterdziestą piątą rocznicę święceń kapłańskich, a dziesiątego maja br. będzie świętował siedemdziesiąte urodziny.

W wygłoszonej homilii ks. biskup Piotr nawiązał do czytanej Ewangelii ( J 15, 9- 17) i jak wspomniał, "czytany dziś fragment stanowiący dziewięć wierszy piętnastego rozdziału Janowej Ewangelii jest słowem Boga na tę chwilę, na dzisiejszą 6 niedzielę wielkanocną, także na okoliczność Pierwszej Komunii świętej". "Rzeczowy komentarz do dzisiejszej Ewangelii znaleźć można w ostatniej encyklice Jana Pawła II poświęconej tajemnicy Eucharystii (dwa ostatnie dokumenty papieża są poświęcone tajemnicy eucharystycznej, możemy je czytać jak duchowy testament). Pozwala nam to interpretować Ewangelię w kluczu eucharystycznym: Włączenie w Chrystusa, jakie dokonuje się w Chrzcie świętym, odnawia się i nieustannie umacnia przez uczestnictwo w Ofierze eucharystycznej, przede wszystkim gdy jest to uczestnictwo pełne przez udział w Komunii sakramentalnej. Możemy powiedzieć, że nie tylko każdy z nas przyjmuje Chrystusa, lecz także Chrystus przyjmuje każdego z nas. Zacieśnia więzy przyjaźni z nami: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi” (Jan Paweł II, Ecclesia de Eucharistia, n. 22). Trwanie z Jezusem zainicjowane w chwili chrztu świętego, ma być umacniane i pogłębiane poprzez zjednoczenie w Komunii świętej ". Na zakończenie homilii ks. biskup Piotr zwracając się do dzieci powiedział:                                                                                      

"Kochane dzieci, które dziś po raz pierwszy w życiu przyjmiecie Pana Jezusa do swojego serca. Chcę was zachęcić do regularnej – najlepiej – comiesięcznej spowiedzi. Ja też miałem w swoim życiu dzień Pierwszej Komunii, chociaż wiele z tego wydarzenia nie pamiętam. Przywołując ten dzień i następne lata, zwłaszcza służby jako ministrant, dziękuję dziś Bogu za jednego z kapłanów, który wychował mnie do regularnej spowiedzi i częstej, a teraz, codziennej Komunii świętej. Nikt z nas, ministrantów, służąc przy ołtarzu, nie mógł nie przystępować do Komunii świętej. Po każdej cotygodniowej zbiórce, nasz ksiądz opiekun siadał w konfesjonale i spowiadał ministrantów, aby w niedzielę wszyscy mogli przyjąć Jezusa eucharystycznego. Od dziś macie taką samą możliwość, dlatego uczestnicząc w niedzielnej i świątecznej Mszy świętej przystępujcie do Komunii, zawsze jednak dbając o stan łaski uświęcającej. Niech słowa Pana Jezusa z dzisiejszej Ewangelii będą dla nas wszystkich motywacją do regularnego, eucharystycznego stylu życia: Jak Mnie umiłował Ojciec, tak i Ja was umiłowałem. Trwajcie w miłości mojej! (J 15, 9)".

Na zakończenie uroczystej Eucharystii, kiedy najmłodsi dziękowali za obecność  ks. biskupowi Piotrowi, a za przygotowanie do tego jednego z najważniejszych świąt w okresie dzieciństwa ks. Jerzemu Fryczowskiemi, ks. wikaremu Maciejowi Dąbrowskiemu i rodzicom, dorośli parafianie przynieśli swojemu proboszczowi kosz czerwonych róż na jego podwójny jubileusz.

Proboszcz ks. Jerzy Fryczowski przypomniał, że za czasów, gdy ks. Piotr Greger i obecny na Mszy św. ks. Piotr Hoffmann  byli wikariuszami rozkwitła służba liturgiczna, do której przyszły biskup zaprosił wówczas m.in. chłopców pierwszokomunijnych. Jak napisał na swoim twitterze ks. biskup Piotr - " I tak historia zatoczyła koło. W roku 1992 i 1993 w bielskiej parafii na Osiedlu Karpackim przygotowałem dzieci do Pierwszej Komunii świętej. Dziś miałem okazję przewodniczyć liturgii pierwszokomunijnej ich dzieciom".

Tekst i foto: Marian Szpak

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter