"Gwiazdka Cieszyńska" niezaprzeczalnie była jednym z głównych czynników, które doprowadziły do zespolenia Śląska Cieszyńskiego z Polską. Za jej ojca można uznać Pawła Stalmacha, który myśl o wydaniu pisma, wprowadził w czyn. Zgoda na wydanie gazety od ówczesnego burmistrza Cieszyna dr Ludwika Kluckiego nadeszła wraz z rewolucją w 1848 roku. 13 marca Cesarz Ferdynand wydał manifest, przyrzekając nadanie konstytucji i wolności druku, a już 6 maja ukazał się pierwszy numer "Tygodnika Cieszyńskiego".

Czas pokazał z jakimi trudnościami musiał się zmagać odpowiedzialny za redakcję gazety P. Stalmach. Dr Klucki nie złożył wymaganej przez ustawę prasową kaucji i 31 maja 1849 roku nastąpiła przerwa w wydawaniu "Tygodnika". Stalmach jednak nie dał za wygraną. Wpadł na pomysł, jak ominąć obowiązek składania kaucji. W efekcie podzielił czasopismo na dwa. Pierwszym był "Tygodnik" jako pismo niepolityczne, wychodzące raz w tygodniu z wyjątkiem trzeciej soboty w miesiącu. Drugim czasopismem został "Przegląd wypadków politycznych", ukazujący się w trzecią sobotę miesiąca. I tak 1 września 1849 roku, po przerwie powrócił "Tygodnik Cieszyński", który pod tym samym tytułem ukazywał się do 8 lutego 1851 roku.

Zakaz wydawania "Tygodnika", do którego przyczyniła się sytuacja w Galicji sprawił, że Paweł Stalmach podjął decyzję o zmianie nazwy. 1 marca, czyli niecały miesiąc później oczom czytelników ukazała się "Gwiazdka Cieszyńska". Los jednak nie okazał się łaskawy dla pisma. Stalmach musiał zaprzestać wydawania go aż na 9 miesięcy. Taka decyzja miała związek ze spadkiem liczby prenumeratorów. A ta z "ostrzeżeniem c. k. Namiestnictwa w Opawie, niezadowolonego z kierunku narodowego pisma." - czytamy informację w numerze 35, z roku 1938. Pomysłodawca nie poddał się jednak. 5 marca 1853 roku "Gwiazdka Cieszyńska" powróciła do czytelników.

Po latach...

1 stycznia 1888 roku czasopismo przeszło w ręce Komitetu Katolickiego Duchowieństwa. Redakcję nad "Gwiazdką Cieszyńską" objął cieszyński wikary ksiądz Józef Londzin, który pomimo różnych trudności wytrwał na tym stanowisku do końca 1896 roku. Można powiedzieć, że to właśnie on na 40 lat stał się duszą "Gwiazdki".

"Gwiazdka Cieszyńska" od 1848 roku przybierała różne formy, zmieniała formaty. Przechodziła w kolejne ręce, zyskiwała czytelników nie ograniczając się jedynie do Śląska Cieszyńskiego. "Rozchodzi się ona po całym obszarze Polski, od morskiej Gdyni aż po daleką Wileńszczyznę i zapadłe Polesie. Poza granicami posiada "Gwiazdka" stałych odbiorców w różnych stronach Czechosłowacji, dalej w Austrii, Szwajcarii i Francji, a nawet na drugiej półkuli ziemskiej – w Ameryce, czytywana głównie przez Ślązaków, którzy zapędzeni przez los w odległe strony za pomocą "Gwiazdki" utrzymują łączność z rodzinną ziemią piastowską."- pisano o niej w 1938 roku.

Po upadku Katolickiego Towarzystwa Prasowego czasopismo nabywa dr Julian Kreisel, sprzedając je następnie 26 stycznia 1901 roku gronu Polaków. Wydawcą zostaje Franciszek Tomiczek z Bobrku, redaktorem natomiast dr Kazimierz Wróblewski, profesor gimnazjum polskiego w Cieszynie. 21 czerwca 1902 roku właścicielem i redaktorem pisma staje się ponownie ks. Józef Londzin. Jego losy wiążą się z "Gwiazdką Cieszyńską" aż do śmierci, czyli do 21 kwietnia 1929 roku.

Wraz ze śmiercią ks. prałata Józefa Londzina "Gwiazdka Cieszyńska" przechodzi na własność Dziedzictwa bł. Jana Sarkandra. Jej ostatni numer w formie papierowej ukazuje się 30 sierpnia 1939 roku. Na dwa dni przed wybuchem II Wojny Światowej przerwane zostaje dzieło, którego nadrzędnym celem jest "spotęgowanie świadomości katolickiej, obrona praw katolickich, rozbudzenie ducha narodowego, rozmach w kierunku połączenia Śląska z Polską".

Od 1995 roku funkcję prezesa odrodzonego Stowarzyszenia "Dziedzictwo św. Jana Sarkandra" pełni proboszcz Parafii Marii Magdaleny, ksiądz Prałat Henryk Satława. Stowarzyszenie wśród najważniejszych celów stawia sobie działalność edukacyjną i oświatową. W Cieszynie zaczynają powstawać szkoły różnych szczebli, które obecnie tworzą Zespół Katolickich Placówek Oświatowych. Rok 1997 jest czasem, gdy swoją działalność rozpoczyna Katolickie Liceum Ogólnokształcące, im. św. Melchiora Grodzickiego. Dwa lata później powstaje Katolickie Gimnazjum o tym samym imieniu. W 2001 roku powstaje również Katolicka Szkoła Podstawowa im. św. Rodziny oraz Przedszkole im. Dzieciątka Jezus. Kolejne placówki oświatowe pojawiają się również w Czechowicach-Dziedzicach.

"Znajomość własnej historii jawi się jako fundament budowania życia człowieka we współczesnym świecie. Musimy poznawać historię własnej ziemi, tę materialną spuściznę naszych przodków, którą odziedziczyliśmy..." Teraz do duchowego wymiaru słowa "Dziedzictwo" dochodzi portal społeczno-chrześcijański "Gwiazdka Cieszyńska", którego inicjatorem i pomysłodawcą jest ksiądz Prałat Henryk Satława.

Dziś Redakcja „Gwiazdki Cieszyńskiej” ma zaszczyt i przyjemność zaprosić Państwa do współtworzenia inicjatywy, która zrodziła się wiele lat temu w głowach pierwszych budzicieli ducha narodowego na Śląsku. Wspólnie możemy stworzyć coś wyjątkowego i dobrego, bo choć zmieniła się forma wydania – to cele pozostają wciąż te same „"... aby ci którzy więcej wiadomości posiadają, mieli sposobność udzielać ich dla powszechności, a pojedyńczy żeby z nich brali naukę. Ma ono rozniecać światło w narodzie naszym. Obraliśmy dla niego nazwę Gwiazdka, ponieważ ma zaświecać ojczyźnie naszej i dlatego imię to za najistotniejsze uważamy. .." (cyt. z numeru pierwszego, rok 1851).