Z życia Kościoła

Bp Greger:

"Nie jest dobrze, by człowiek był sam”...

Ekumeniczne spotkanie duchownych i władz Bielska-Białej...

Św. Paweł ucieszyłby się z inicjatywy Niedzieli Słowa Bożego

W Kościele Ewangelii osąd nie może dominować nad miłosierdziem.

Już po raz ósmy w Oświęcimiu zostały wręczone nagrody.

Noworoczne orędzie i błogosławieństwo biskupa bielsko-żywieckiego...

Stowarzyszenie Dziedzictwa św. Jana Sarkandra w Cieszynie 20.12.2023r.