Z życia Kościoła

"...macie obowiązek opowiedzenia się po stronie Bożej prawdy”...

Lekcje religii w Diecezji Bielsko-Żywieckiej. 
Błogosławieni, którzy się smucą, albowiem oni będą pocieszeni...

Homilia wygłoszona podczas Uroczystości Odpustowej ku czci Aniołów Stróżów...

Ważne, by wybrać to, co Pan Bóg przewidział dla ich życia...

„Perspektywa wieczności nadaje sens życiu”...

„Czy robimy wszystko, żeby zjednoczyć się z Bogiem?” 

Ks. Studenski: jak Jezus, patrzmy na wychowanka z miłością.