• Simple Item 5
  • 1

Poniedziałek, 3 sierpnia 2020 roku | Dzień Powszedni

  • 1

Z regionu

  • 1
  • 2

Poezja

  • 1
  • 2

Felietony/Rozmowy

  • 1
  • 2
Słowo na niedzielę
Słowo na niedzielę
Przyglądać się sercu

„Pro Consecratione Mundi”

Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego - rozdane

Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego - rozdane

Wśród nominowanych do tegorocznej edycji nagrody znalazły się osoby świeckie oraz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej. Odbierając z rąk biskupa figurkę „Matki Bożej zza drutów” laureatka nagrody przyznała, że na to wyróżnienie złożyła się praca wielu ludzi i nie traktuje go jako osobistej zasługi.

Figurka była dowodem wdzięczności dla ks. Władysława Grohsa, który niósł pomoc materialną osadzonym w obozie. Bolesław Kupiec wyrzeźbił ją z lipowego klocka. Wydrążył otwór i ukrył w środku gryps. Z jednej strony kartki umieszczono słowa: „Tę karteczkę powierzam w opiekę Matce Boskiej i niech nas nadal ma w swojej opiece”.

Więcej
Nagrody św. Maksymiliana Marii Kolbego - rozdane

Światło, które łączy

Po raz czwarty kopię figurki „Matki Bożej zza drutów” z Centrum św. Maksymiliana w Harmężach, będącą nagrodą za działalność ewangelizacyjną i apostolską, wręczono 5 stycznia 2020 r. w Oświęcimiu.

Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

Siedmiu kandydatów do stanu kapłaństwa z diecezji bielsko-żywieckiej otrzymało 21 września z rąk biskupa Romana Pindla suscepty, czyli oficjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej. Młodzi kandydaci do kapłaństwa wkrótce rozpoczną życie seminaryjne w Krakowie.

Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z kandydatami na kapłanów, po egzaminie i weryfikacji, władze seminaryjne wyłoniły 7 osób z diecezji bielsko-żywieckiej, które zostały alumnami I roku seminarium duchownego.

Więcej
Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki. Każdemu wręczył susceptę – dokument zatwierdzenia do seminarium.

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Mamy plan, by to wydarzenie dobrze wykorzystać dla promowania dzieł i inicjatyw związanych z propagowaniem oraz kształtowaniem takich wartości jak: wierność sumieniu, wzajemna miłość, pojednanie, postawa bezinteresownej służby i ofiary, uczenie się ekumenizmu.

Więcej
Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Duchowny zauważył, że choć śmierć św. Melchiora Grodzieckiego jest wynikiem nienawiści, podziałów narodowych i wyznaniowych, paradoksalnie dziś łączy i zbliża do siebie ludzi.