• Simple Item 5
  • 1

Poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku | Dzień Powszedni

  • 1

Z regionu

  • 1
  • 2

Poezja

  • 1
  • 2

Felietony/Rozmowy

  • 1
  • 2
Słowo na niedzielę
Słowo na niedzielę
Przyglądać się sercu

„Pro Consecratione Mundi”

Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

Siedmiu kandydatów do stanu kapłaństwa z diecezji bielsko-żywieckiej otrzymało 21 września z rąk biskupa Romana Pindla suscepty, czyli oficjalne dokumenty potwierdzające przyjęcie do Wyższego Seminarium Duchownego archidiecezji krakowskiej. Młodzi kandydaci do kapłaństwa wkrótce rozpoczną życie seminaryjne w Krakowie.

Po przeprowadzeniu wstępnych rozmów z kandydatami na kapłanów, po egzaminie i weryfikacji, władze seminaryjne wyłoniły 7 osób z diecezji bielsko-żywieckiej, które zostały alumnami I roku seminarium duchownego.

Więcej
Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

Suscepty dla siedmiu kandydatów do kapłaństwa

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki. Każdemu wręczył susceptę – dokument zatwierdzenia do seminarium.

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Mamy plan, by to wydarzenie dobrze wykorzystać dla promowania dzieł i inicjatyw związanych z propagowaniem oraz kształtowaniem takich wartości jak: wierność sumieniu, wzajemna miłość, pojednanie, postawa bezinteresownej służby i ofiary, uczenie się ekumenizmu.

Więcej
Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Duchowny zauważył, że choć śmierć św. Melchiora Grodzieckiego jest wynikiem nienawiści, podziałów narodowych i wyznaniowych, paradoksalnie dziś łączy i zbliża do siebie ludzi.

Światło, które łączy

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało nad Olzę. Po raz kolejny symbol miłości, ciepła, pokoju i nadziei rozpalił serca mieszkańców Cieszyna. W piątek harcerze z cieszyńskiego hufca dzielili się na Rynku płomieniem braterstwa i pokoju z mieszkańcami miasta. Stąd trafi ono wprost na wigilijne stoły mieszkańców naszego regionu.

To już dwudziesty ósmy raz, kiedy harcerze i harcerki stają się strażnikami światła przekazywanego wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło, które łączy”.

Więcej
Światło, które łączy

Światło, które łączy

Składamy je na ręce nie tylko włodarzy naszych miast, ale przede wszystkim naszych przyjaciół i mieszkańców miast, w których działamy - wyjaśnia komendantka Hufca. hm. Joanna Brenicka.