• Zjazd Absolwentów i Nauczycieli Katolickiego Gimnazjum i Liceum
  • 1

Poniedziałek, 16 września 2019 roku | Wspomnienie świętych męczenników Korneliusza i Cypriana

  • 1

Z regionu

  • 1
  • 2

Poezja

  • 1
  • 2

Felietony/Rozmowy

  • 1
  • 2
Słowo na niedzielę
Słowo na niedzielę
Przyglądać się sercu

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Mamy plan, by to wydarzenie dobrze wykorzystać dla promowania dzieł i inicjatyw związanych z propagowaniem oraz kształtowaniem takich wartości jak: wierność sumieniu, wzajemna miłość, pojednanie, postawa bezinteresownej służby i ofiary, uczenie się ekumenizmu.

Więcej
Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Rok św. Melchiora Grodzieckiego

Duchowny zauważył, że choć śmierć św. Melchiora Grodzieckiego jest wynikiem nienawiści, podziałów narodowych i wyznaniowych, paradoksalnie dziś łączy i zbliża do siebie ludzi.

Światło, które łączy

Betlejemskie Światło Pokoju zawitało nad Olzę. Po raz kolejny symbol miłości, ciepła, pokoju i nadziei rozpalił serca mieszkańców Cieszyna. W piątek harcerze z cieszyńskiego hufca dzielili się na Rynku płomieniem braterstwa i pokoju z mieszkańcami miasta. Stąd trafi ono wprost na wigilijne stoły mieszkańców naszego regionu.

To już dwudziesty ósmy raz, kiedy harcerze i harcerki stają się strażnikami światła przekazywanego wprost z Groty Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Tegoroczne hasło Betlejemskiego Światła Pokoju brzmi „Światło, które łączy”.

Więcej
Światło, które łączy

Światło, które łączy

Składamy je na ręce nie tylko włodarzy naszych miast, ale przede wszystkim naszych przyjaciół i mieszkańców miast, w których działamy - wyjaśnia komendantka Hufca. hm. Joanna Brenicka.

Uhonorowani Laurami Ziemi Cieszyńskiej

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, które powstało w oparciu o wieloletnia tradycję współpracy w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej tradycyjnie 11 listopada organizuje Uroczystą Sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie zasłużone zostają uhonorowane laurami ziemi cieszyńskiej – Srebrnymi oraz Honorową Złotą Cieszynianką.

Święto Niepodległości – 11 listopada jest uroczyście obchodzone w każdej gminie naszego regionu, zaś aspekt regionalny tych obchodów nadaje organizowana od 1996 roku przez Związek Komunalny Ziemi Cieszyńskiej, a od 2009 przez Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej Uroczysta Sesja Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, która odbywa się zawsze 11 listopada o godz. 17.00 w Teatrze im. Adama Mickiewicza w Cieszynie.

Więcej
Uhonorowani Laurami Ziemi Cieszyńskiej

Uhonorowani Laurami Ziemi Cieszyńskiej

Razem w latach 1997-2018 statuetkę Honorowej Złotej Cieszynianki otrzymało 19 osób, w tym roku to wyjątkowe wyróżnienie otrzymała Halina Szotek.