Felietony/Rozmowy

...to co Pan Jezus mówi dotyczy najważniejszych spraw...

Słuchanie Jezusa, jest przyjmowaniem Jego życia...

Można być na Golgocie, a nie łączyć się z tym wszystkim, co przeżywa Jezus. 

Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? 

Biblia nie żywi zbyt wielu wątpliwości co do tego, kim jest człowiek.

Od wieków  do współczesności pisano ikony z jego wizerunkiem...

 Bohatera dzisiejszej Ewangelii zwykło nazywać się niewiernym...

Ja Jestem Prawdą.