Felietony/Rozmowy

„Czemu jesteście zmieszani i dlaczego wątpliwości budzą się w waszych sercach? TO JA JESTEM”.

Nieprzeliczone traktaty napisano już o sprawie Miłosierdzia Bożego. 

Pośpiesznie więc oddaliły się od grobu, z bojaźnią i wielką radością...
Wobec czytanego dzisiaj opisu Męki Pańskiej słowo ludzkie tradycyjnie milknie. 
Chciwość odrzuca łaskę, czyni człowieka odpornym na działanie Boga. 
Jesteśmy już bardzo blisko przeżywania kolejny raz męki, śmierci i zmartwychwstania Pana Jezusa. 
Dzisiejsza niedziela zwana jest niedzielą laetare, czyli radości.
Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą...