Felietony/Rozmowy

Jest w nas taka pokusa, żeby rozporządzać Panem Bogiem...
O Jezusie wiedzieć, to za mało; trzeba chcieć Go zobaczyć. 
„…Posprzeczali się między sobą o to, kto z nich jest największy.”
Dzisiejsza Ewangelia przesycona jest dramatyzmem.

Na początku było słowo. Stało się pokarmem opowieści wielkich i małych...

blista bez Nobla. Poeta bez granic. Dramaturg klasy światowej...

Im więcej słuchamy słów narzekań, krytyki, obmowy, tym trudniej usłyszeć prawdę...
Człowiek, który spotkał Boga, jest szczery, nie potrzebuje też uznania od innych...