Felietony/Rozmowy

Jezus mu odpowiedział: Zaprawdę, powiadam ci: Dziś ze Mną będziesz w raju.

Trzeba mieć głęboką wiarę, żeby wytrwać przy Bogu, podczas doświadczeń. 

Śmierć nie oznacza końca życia...

rzeba odkryć drzewo, na które trzeba się wdrapać, aby spotkać Pana.
30 Niedziela zwykła (rok C) – 23 października 2022r.

Umiejętność proszenia jest zdolnością bycia pokornym. 

"...Czas przechodzi, a nigdy nie wraca..'

Fragment: Ewangelii według św. Łukasza rozdział 17...