Reportaże

Obraz powołania kapłańskiego.
„Eucharystia jest źródłem miłości”.

 Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris. 

Wśród nominowanych znalazły się osoby świeckie oraz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej.

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki. Każdemu wręczył susceptę.

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.

Symbol miłości, ciepła, pokoju i nadziei rozpalił serca mieszkańców Cieszyna.

Stowarzyszenie Samorządowe Ziemi Cieszyńskiej, które powstało w oparciu o wieloletnia tradycję współpracy w ramach Związku Komunalnego Ziemi Cieszyńskiej tradycyjnie 11 listopada organizuje Uroczystą Sesję Rad Samorządów Ziemi Cieszyńskiej, na której osoby szczególnie zasłużone zostają uhonorowane laurami ziemi cieszyńskiej – Srebrnymi oraz Honorową Złotą Cieszynianką.