Reportaże

Obchody centralne Dnia Modlitw o Dar Potomstwa odbędą się 5 grudnia 2021 r. 

To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania.
Obraz powołania kapłańskiego.
„Eucharystia jest źródłem miłości”.

 Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris. 

Wśród nominowanych znalazły się osoby świeckie oraz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej.

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki. Każdemu wręczył susceptę.

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.