Reportaże

To wyraz troski o dobro młodzieży i dzieci oraz forma zwrócenia uwagi na pilną potrzebę wychowania.
Oferta edukacyjna Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego im. św. Melchiora Grodzieckiego w Cieszynie na rok szkolny 2021/2022.
Obraz powołania kapłańskiego.
„Eucharystia jest źródłem miłości”.

 Mors est quies viatoris, finis est omnis laboris. 

Wśród nominowanych znalazły się osoby świeckie oraz parafialny oddział Rycerstwa Niepokalanej.

W kaplicy kurii diecezjalnej z klerykami spotkał się biskup bielsko-żywiecki. Każdemu wręczył susceptę.

Rok 2019 będzie w województwie śląskim Rokiem św. Melchiora Grodzieckiego. Na tę formę upamiętnienia związanego ze Śląskiem Cieszyńskim XVII-wiecznego męczennika, który zginął za wiarę 400 lat temu, zgodzili się 14 stycznia br. niemal jednogłośnie radni zebrani na sesji Sejmiku Województwa Śląskiego w Katowicach.