Nasze tematy

Dożynki to czas podziękowań rolnikom za ich trud pracy, czas dziękczynienia za zbiory.
W niedzielę po raz kolejny nad Olzę zjechali lokalni twórcy i rękodzielnicy. 

Dziś o 17:30 odbędą się spotkania z literaturą polską. Zapraszamy do wzięcia udziału w wydarzeniu!

Zmarła długoletnia, zasłużona katechetka naszej diecezji.

Tak jak w miłości, wiek nie miał znaczenia. Liczył się humor i duch sportowej rywalizacji.
Księża biskupi złożyli wiązanki kwiatów pod ścianą śmierci i modlili się w celi głodowej.
Murale okazują się świetnym sposobem na rewitalizację naszych miast oraz promocję utalentowanych artystów.

Od g. 19.00 do 23.00 swoje wrota otworzą przed zwiedzającymi - cieszyńskie świątynie.