Nasze tematy

Jednym z kluczowych elementów życia społeczności żydowskiej jest celebracja Szabatu. Jak wyglądają tradycyjne obrzędy i zwyczaje?

W ramach Dni Kultury Żydowskiej otwarto wystawę fotografii Jindricha Buxbauma zatytułowaną „Jesziwa”.

Malownicze pejzaże, dwór, kościoły, zabudowania gospodarcze...

13 listopada na cieszyńskim Rynku odbędzie się 10. edycja akcji "Oddaj krew - idź na mecz".

Każde ze zdjęć jest dowodem na barwność świata, jego odmienność, zagadkowość...

Tak pozdrawiają się pielgrzymi z całego świata, którzy idą do Santiago de Compostela.

 Cieszyn – „Miasto Miłosierdzia i Pokoju. Zachęcamy do dzielenia się filmem z innymi.

Zamiast masek i kontrowersyjnych strachów, wybrali radość i wspólną zabawę. Nie zabrakło też konkursów.