Z życia Kościoła

Bp Roman Pindel udzielił święceń kapłańskich dziewięciu diakonom.

Polsko-ukraiński piknik parafialny w Harmężach.

Ty też możesz włączyć się w akcję. Zachęcamy.

Głównym wrogiem duszy jest pewien rodzaj myśli. 

Im bardziej zaufasz, tym więcej otrzymasz!

Zmartwychwstał

Wykonało się!

Można być blisko Pana, a nie widzieć, nie słyszeć, nie wzruszać się tym...