Rozmowa z Aniołem Stróżem

Aniele Boży - Stróżu mój,
ja wiem, że jesteś za mną tu …

Nie dopuszczasz do zła,
wyłączasz korki,
gdy w TV zły film
lub zsyłasz sen
w wygodnym fotelu.

Zawieruszysz okulary
przytępisz słuch,
bym słów okrutnych
nie widziała,
nie słyszała.
Nagły kaszel lub ból gardła
chroni przed obmawianiem,
cofnięte wskazówki zegara
zabezpieczą przed klęską.

Nieraz we śnie pojawiasz się
i karcisz mnie, że więcej chcę …

I pomagasz, gdy ciężko dźwigam los,
chronisz przed pędzącym autem,
usuwasz z miejsca,
którego za chwilę już nie ma.

Gdy katastrofa grozi domowi,
łagodną ręką przenosisz przez płot
wysokie drzewo, które
zwalił wiatr.
Dajesz przyjaciół na ciężki czas,
wybudzasz w noc, by czuwać i strzec,
zsyłasz dar zapomnienia,
by dalej iść …

Prowadź do Królestwa Bożego,
choć nieraz nie rozumiem Twych planów,
bądź wyrozumiały jak dotąd,
bądź zawsze przy mnie …

Aniele Boży - Stróżu mój,
ja wiem, że jesteś ze mną tu …

Cieszyn, wrzesień 2008 Joanna Surzycka