Pochodzący z Cieszyna ks. Adam Malina, został prezesem Synodu XIV kadencji Kościoła Ewangelicko-Augsburskiego w Polsce.

W głosowaniu wzięło udział 63 uprawnionych do głosowania synodałów.  Ksiądz Adam Malina otrzymał 37 głosów, natomiast drugi kandydat ks. Waldemar Szajthauer - 25 głosów.

Podczas ostatniej sesji, duchowni wybrali także radców Rady Synodalnej, a także jej nowy skład.

Kadencja prezesa Synodu trwa 5 lat.