W nadchodzącą sobotę (25 marca) obchodzimy w Kościele uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Jest to także Dzień Świętości Życia. W naszych kościołach będzie można pobrać specjalną deklarację i włączyć się w dzieło adopcji dziecka poczętego.

Uroczystość Zwiastowania Pańskiego łączy się z obchodem Dnia Świętości Życia, ponieważ w dniu w którym obchodzimy pamiątkę zwiastowania przez Posłańca Bożego Maryi Pannie, chcemy bronić każdego poczętego życia pod sercem każdej z matek na całym świecie.

– Dziękujemy Bogu za wszystkich, którzy troszczą się o godność każdej osoby i głoszą Ewangelię życia. Doceniamy działania ruchów, stowarzyszeń i osób dobrej woli, które pragną zapewnić ochronę życia każdego dziecka – piszą polscy biskupi w liście wydanym z okazji nadchodzącego Dnia Świętości Życia.

Prezydium KEP przypomina słowa św. Jana Pawła II: „Człowiek i jego życie jawią się nam jako jeden z najwspanialszych cudów stworzenia…” i proszą wszystkich stanowiących prawo, aby – podejmując prace legislacyjne – dbali, by stało ono na straży wyjątkowej wartości każdego ludzkiego istnienia od poczęcia do naturalnej śmierci.

Święto obchodzone 25 marca przez Kościół katolicki w Polsce ma na celu m.in. przypomnienie nam o nadrzędnej wartości życia ludzkiego.