Starostwo Powiatowe w Cieszynie organizuje konkurs na na projekt logo Śląska Cieszyńskiego.

Autor zwycięskiego projektu Logo otrzyma nagrodę w wysokości 5 tysięcy złotych. W konkursie mogą wziąć udział osoby posiadające kompetencje do projektowania znaków graficznych, w tym do grafików, projektantów, artystów plastyków oraz studentów, absolwentów i pracowników naukowych wyższych uczelni artystycznych oraz osób prawnych. W przypadku osób fizycznych, w konkursie mogą wziąć udział jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych.

Prace konkursowe można zgłaszać do 30 kwietnia br. Wyniki zostaną ogłoszone 1 lipca br.

- Celem konkursu jest wybranie oryginalnego projektu logo Śląska Cieszyńskiego, które stanie się elementem oficjalnej identyfikacji graficznej regionu. Logo będzie obrazowało koncepcję Śląsk Cieszyński bez granic, wokół której budowana będzie promocja marki turystycznej Śląsk Cieszyński.  Logo wykorzystywane będzie do celów popularyzatorskich i działań reklamowych oraz promocyjnych - czytamy w regulaminie konkursu.

Regulamin konkursu można pobrać TUTAJ

Organizatorzy proszą o telefoniczną informację o przesłaniu maila/maili z projektami pod numerami telefonu: (33) 47 77 222 lub 732 967 006.