/pixabay/

W pierwszy dzień Przaśników, kiedy ofiarowywano Paschę, zapytali Jezusa Jego uczniowie: Gdzie chcesz, abyśmy poszli poczynić przygotowania, żebyś mógł spożyć Paschę? I posłał dwóch spośród swoich uczniów z tym poleceniem: Idźcie do miasta, a spotka was człowiek, niosący dzban wody. Idźcie za nim i tam, gdzie wejdzie, powiecie gospodarzowi: Nauczyciel pyta: gdzie jest dla Mnie izba, w której mógłbym spożyć Paschę z moimi uczniami? On wskaże wam na górze salę dużą, usłaną i gotową. Tam przygotujecie dla nas. Uczniowie wybrali się i przyszli do miasta, gdzie znaleźli, tak jak im powiedział, i przygotowali Paschę. A gdy jedli, wziął chleb, odmówił błogosławieństwo, połamał i dał im mówiąc: Bierzcie, to jest Ciało moje. Potem wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im, i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: To jest moja Krew Przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę, powiadam wam: Odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w królestwie Bożym. Po odśpiewaniu hymnu wyszli w stronę Góry Oliwnej.

Jezus stał się Chlebem. Ten Chleb napełnił swoim Duchem. Spożywając z wiarą Ciało Chrystusa, przyjmujemy w siebie ogień Ducha Świętego. Przyjmując Ciało Pana, otrzymujemy gwarancję życia na wieki.

Ciało, które daje Jezus, jest tym samym Ciałem, które On złożył w ofierze za nas na Krzyżu, jest Ciałem Zmartwychwstałego. Eucharystia jest ofiarą za grzechy. Jest ona także pokarmem w drodze do Wiecznej Ojczyzny. Bez Eucharystii nie możemy dojść do nieba.

Przyjmując Komunię świętą już posiadamy życie wieczne. Jest nam również dana obietnica zmartwychwstania ciał: "Kto spożywa moje Ciało i pije moją Krew, ma życie wieczne, a Ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym" (J 6, 54). Św. Ignacy Antiocheński nazwał ten Chleb "lekarstwem nieśmiertelności i antidotum na śmierć".
Warto zamyśleć się nad słowami św. Augustyna: "Niebem jesteś i do nieba pójdziesz". Niebo jest tam, gdzie jest Chrystus, którego Ciało i Krew przyjmujemy. Pełnię doświadczenia nieba smakować będziemy po naszym odejściu z tej ziemi, z tego świata.

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter