Na sposób przekonywania i kompozycję wynikającą z semickiej struktury literackiej zwraca uwagę bp Roman Pindel w najnowszym odcinku swej audycji biblijnej. Duchowny skupia się na wersetach (1Kor 11, 17-34) Pierwszego Listu do Koryntian, w których Apostoł Paweł poucza adresatów, jak godnie uczestniczyć w Eucharystii. Pojawiają się tu napomnienia Apostoła, co do uczestnictwa w zgromadzeniach o charakterze liturgicznym.
Biblista wskazuje na szczególną doniosłość tej partii tekstu, gdy Paweł powołuje się na słowa Pana – „Ja bowiem otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, kiedy został wydany, wziął chleb i dzięki uczyniwszy połamał i rzekł: «To jest Ciało moje za was [wydane]. Czyńcie to na moją pamiątkę»” (1Kor 11, 23-24).

Jak zauważa autor programu, pojawiają się tu kluczowe elementy przekazu Tradycji. Zdanie to podkreśla ścisłą więź pomiędzy samą śmiercią Jezusa za grzechy świata a Jego słowami i gestami w Wieczerniku. Duchowny analizuje m.in. pojęcie anamnezy oraz wskazuje na wyjątkowe połącznie jednorazowego wylania Krwi i zawarcia Nowego Przymierza przez Jezusa z ucztą, w czasie której powtarza się we wspólnocie Jego wyznawców słowa i gesty z Wieczernika.

Jak tłumaczy dalej hierarcha, w kolejnych wersetach Paweł wzywa do odpowiedzialnego udziału w Wieczerzy Pańskiej, wskazując na konsekwencje niegodnego w niej udziału.

Na koniec biskup rekonstruuje kontekst Pawłowego listu, zaznaczając, że najprawdopodobniej Uczta Pańska w Koryncie była połączona z ucztą braterską, na którą uczestnicy mogli przynosić własne jedzenie i wino. Paweł napomina, by wydarzenie to nie było jedynie okazją do separatystycznego posilania się i picia, lecz by niwelowało ewentualne nierówności społeczne i umacniało miłość braterską, wskazując w Liście na głęboki charakter i znaczenie Wieczerzy Pańskiej.

Zdaniem biskupa, uwagi Apostoła stanowią dobrą lekcję dla dzisiejszych uczestników Eucharystii. „Zawsze bowiem aktualne pozostaje wezwanie Pawła do zbadania siebie, gdy się uczestniczy w tak wspaniałomyślnej Uczcie-Ofierze Boga i Zbawiciela. Obowiązuje w niej prawo miłości i miłosierna wrażliwość na uboższych, słabszych czy potrzebujących wsparcia” – konkluduje.

Możesz kliknąć na ikonkę poniżej, np “Google Podcasts” i pojawią się wszystkie dostępne odcinki z możliwością ich odsłuchania.

/źródło: Diecezja Bielsko-Żywiecka/


Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter