"Wspólna droga" to kurs prowadzony w formie rekolekcji dla małżeństw, który pomaga odbudować jedność w życiu małżeńskim - przez odnowienie dialogu - tak by na nowo chcieć się nie tylko słuchać, ale przede wszystkim rozumieć.  Jest to specyficzny kurs, dlatego że organizatorzy muszą wcześniej dostosować ilość miejsc, do ilości pokoi dla gości. Organizatorzy z doświadczenia wiedzą, że małżonkowie podczas trwania kursu - muszą być sami w pokoju, ponieważ jest to niezbędne, do poznawania dialogu małżeńskiego. Na kurs przyjeżdżają małżeństwa razem z dziećmi, które na czas trwania kursu mogą wspólnie bawić się w towarzystwie opiekunek.

- "Na naszych kursach chcemy razem z Panem Bogiem odnaleźć to, co jest w małżeństwie najważniejsze czyli - radość, spokój i szczęście - aby porzucić stare schematy, które często towarzyszą naszym związkom i rozpocząć coś nowego..."- mówi "Gwiazdce" pani Izabela ze Wspólnoty Zacheusz. Na kurs, który odbył się już kiedyś m.in. w Pogórzu przyjechało 34 uczestników - 17 małżeństw, z różnych rejonów Śląska m.in. z Katowic, Żor, Jastrzębia i Bielska-Białej. Małżeństwa przyjeżdżają razem ze swoimi pociechami, na których podczas nieobecność rodziców czeka wiele atrakcji pod okiem opiekunek. Najmłodszy uczestnik kursu miał 4 miesiące.

Szkoła Nowej Ewangelizacji "Zacheusz" z Cieszyna, organizuje wiele kursów w ramach swoich działań, jednak "Wspólna droga" jest na swój sposób specyficzną formą ewangelizacji ponieważ, jest to kurs autorski, ze specjalnie opracowanym programem przygotowanym przez SNE "Zacheusz". - "Ten konkretny kurs powstał w grudniu 2012 roku, z inicjatywy O. Efraima Kostrzewy OFM z Cieszyna. Ponieważ we wspólnocie było wiele małżeństw - ojciec Efraim wymyślił, żeby stworzyć coś dla nich w formie rekolekcji, dlatego małymi krokami powoli pracowaliśmy nad programem kursu "Wspólna droga"...- wyjaśnia pan Bernard, dyrektor kursu.

Organizatorzy wspólnie  przyznają, że Szkoła Nowej Ewangelizacji to miejsce, gdzie nie brakuje przekazywania Dobrej Nowiny, pogłębiania wiary - tak aby wszyscy mogli doświadczać spotkań z żywym Bogiem.  Każdy kto jest zainteresowany kursem może już dziś się na niego zapisać. 

Szczegóły tutaj:

http://zacheusz.org/kursy/wspolna-droga-w-pogorzu-dla-malzenstw/

Patryk Staroń