Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej pragnie uhonorować osoby i instytucje zaangażowane w działalność charytatywną na rzecz chorych, głodnych, wykluczonych i przybyszów - przyznając nagrodę Dzban Św. Jana Kantego. Święty Jan Kanty jest związany z naszą diecezją jako patron pochodzący z naszej diecezji. Legenda mówi o tym, jak święty składa dzbanek przypadkowo rozbity przez dziewczynkę z podkrakowskiego Łobzowa. To właśnie przez połączenie tych dwóch wydarzeń, powstał "Dzban Św. Jana Kantego", którym Caritas pragnie uhonorować wszystkie osoby, które pomagają biednym i potrzebującym.

Nagroda zostanie przyznana w trzech kategoriach: darczyńca, współpraca z Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, świadectwo (kategoria dla pracowników i wolontariuszy Caritas)
Kandydatury należy zgłaszać do dnia 7 października na specjalnym formularzu, który należy złożyć osobiście lub przesłać pocztą na adres biura Caritas Diecezji Bielsko-Żywieckiej, ul. Żeromskiego 5A, 43-300 Bielsko-Biała. Jak zaznacza Caritas, zgłaszając kandydata należy upewnić się, czy zechcą oni przyjąć nagrodę lub wyróżnienie.

Kwestionariusz oraz regulamin można pobrać na stronie:

http://caritas.bielsko.pl/nagroda

Patryk Staroń