W Cieszynie-Krasnej nauki rekolekcyjne prowadził wicedziekan dekanatu cieszyńskiego ks. Jacek Gracz.

Pod koniec marca w cieszyńskich parafiach odbywały się nauki rekolekcyjne dla dzieci, młodzieży, dorosłych. Był to czas, podczas którego przygotowywaliśmy się duchowo do nadejścia Wielkanocy, ponieważ nauka rekolekcyjna to doskonała okazja i czas próby, kiedy każdy z nas może wyciągnąć osobiste wnioski z tych lekcji.  

Zachęcamy do wysłuchania nauk rekolekcyjnych, które odbyły się w dniach od 25 do 29 marca, w Parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Krasnej. Nauki rekolekcyjne wygłosił ks. Jacek Gracz, wicedziekan dekanatu cieszyńskiego, proboszcz parafii św. Marii Magdaleny.

Nauki rekolekcyjne można wysłuchać na stronie cieszyńskiej parafii w Krasnej KLIK