Zintegrowany węzeł przesiadkowy w Cieszynie znalazł się na liście konkursu, który ma na celu wyłonienie i nagrodzenie realizacji przedsięwzięć budowlanych ukończonych w danym roku oraz wyróżniających się szczególnymi walorami.

Konkurs "Modernizacja Roku" przewiduje trzy stopnie uznania.

I stopień - Tytuł „Modernizacja Roku”.
"Tytuł przyznaje się w każdej kategorii dla: inwestora, wykonawcy i autora projektu. Zwycięzcy otrzymują statuetki „Modernizacji Roku”, dyplomy oraz bezpłatne promocje na łamach prasy, na stronie internetowej".

II stopień - Wyróżnienie „Modernizacja Roku”.
"Oznacza przyznanie dyplomu w każdej kategorii także dla wszystkich 3 uczestników procesu modernizacyjnego oraz bezpłatnej promocji na łamach prasy. Możliwe jest przyznanie do trzech nagród".

III stopień - Nagroda Specjalna.
"Oznacza przyznanie nagrody lub wyróżnienia przez poszczególnych organizatorów Konkursu, sponsorów, patronów, partnerów medialnych, instytucji publicznych oraz Kapituły Konkursu. Przyznaje je również Jury konkursowe w porozumieniu ze sponsorem i patronem. Nagrody te mają charakter honorowy, rzeczowy lub finansowy. Wręczane są razem z nagrodami głównymi podczas uroczystego rozstrzygnięcia Konkursu. Laureat Konkursu ma prawo zamieszczenia tablicy informacyjnej na nagrodzonym obiekcie z napisem: Tytuł „Modernizacja Roku” oraz prawo używania logo Konkursu i tytułu „Modernizacja Roku” w swoich materiałach promocyjno - reklamowych. W uzasadnionych przypadkach Jury może przyznać nagrodę specjalną Konkursu za dokonania modernizacyjne wykraczające poza ramy jednej edycji Konkursu „Modernizacja Roku”. Jury dokonujące oceny zgłoszonych obiektów może nie przyznać tytułu „Modernizacja Roku” w poszczególnych kategoriach".

Ze wszystkimi powyższymi informacjami możemy zapoznać się na stronie konkursu.

- Dwadzieścia jeden lat temu mieliśmy pomysł i nadzieję, że najciekawsze dokonania polskich budowlańców w zakresie modernizacji, remontów, renowacji czy adaptacji uda nam się wypromować i... udało się, jesteśmy jedynym Konkursem tego typu. Najwyższy laur - statuetka i Tytuł „Modernizacja Roku” jest obiektem pożądania wielu zarówno inwestorów, wykonawców, jak i projektantów modernizacji - czytamy na stronie.

Jeśli oddamy swój głos - mamy szansę na wygraną! Nie zwlekajmy!

Głosować możemy tutaj: http://www.modernizacjaroku.org.pl/plebiscyt/245-cieszyn.html

Tekst: Justyna Kubaszczyk
Foto: Urząd Miejski w Cieszynie

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter