Kochani Diecezjanie,

z okazji Świąt otrzymuję od Was wiele listów z pięknymi życzeniami. Nadsyłane kartki – te mniejsze i większe, oficjalne i bardziej kolorowe, drukowane i przygotowywane ręcznie – są dla mnie bardzo cenne. Widzę w nich nie tylko Wasze przywiązanie do pięknej tradycji, ale również Waszą wiarę, którą wyrażacie w przesyłanych życzeniach. Za wszystkie bardzo serdecznie dziękuję.

W te Święta otrzymałem wyjątkowy i bezcenny zbiór kartek. Są to kartki przygotowane przez najmłodszych uczniów Szkoły Podstawowej im. Partyzantów Polskich w Żabnicy wraz z Dyrekcją i Gronem Pedagogicznym.

Prawie wszystkie z tych 62 kart świątecznych zawierały życzenie „radości” płynącej z przeżywania tegorocznych Świąt. Pragnę to życzenie przekazać również Wam wszystkim, byśmy pomimo trudów, jakich doświadczamy i ograniczeń, nie dali sobie odebrać radości płynącej z wiary w Zmartwychwstanie Chrystusa.
Chrystus zmartwychwstał i po swym zmartwychwstaniu znów ukazał się uczniom. I dali oni świadectwo nie w pięknych mowach, lecz w walce za prawdę Jego zmartwychwstania, znieśli nawet katusze wraz ze śmiercią. Według Pisma Świętego „na słowie dwóch lub trzech świadków opiera się cała sprawa” (Pwt 19,15). Tymczasem o zmartwychwstaniu Chrystusa świadczy dwunastu. Czy więc nie będziesz wierzył w zmartwychwstanie?

(Fragment 4. Katechezy św. Cyryla Jerozolimskiego)

Życzę, by czas świętowania tajemnicy Męki i Zmartwychwstania Chrystusa był dla nas okazją do umocnienia naszej wiary oraz doświadczenia mocy Chrystusa Zmartwychwstałego. Bądźmy świadkami Jezusowego zwycięstwa nad grzechem, zdradą i śmiercią. Bądźmy świadkami zwycięstwa przebaczenia i Miłości.
Życzę, by dary Jego łaski, dary Chrystusa, przyjęte rozmodlonym sercem, owocowały w naszym życiu osobistym, rodzinnym, zawodowym.
† Roman PINDEL
Biskup Bielsko-Żywiecki

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter