/pixabay/

W tym roku, po przerwie pandemicznej, pielgrzymka chorych odbędzie się w Sanktuarium św. Józefa Bilczewskiego w Wilamowicach, ponieważ to patron roku w naszej diecezji. Wielu chorych doświadczyło szczególnych łask, a nawet uzdrowień za wstawiennictwem św. Józefa Bilczewskiego. Dlatego warto przybyć do miejsca jego urodzenia i chrztu, by modlić się przez jego wstawiennictwo.

Św. Józef Bilczewski to Pasterz, który  troszczył się przede wszystkim o żywą wiarę powierzonego mu ludu. Dlatego najważniejszym celem naszej pielgrzymki jest umocnienie relacji z Jezusem i radość z bycia we wspólnocie Kościoła. To daje siłę, o czym świadczy wielu wierzących, do niesienia codziennego krzyża, zmagania się z chorobą i cierpieniem. Do tego nawiązuje też hasło naszej pielgrzymki: “Słabi przepasują się mocą” (1 Sm 2,4).

W organizację wydarzenia zaangażowany jest ks. Stanisław Morawa, kustosz sanktuarium wraz z parafianami, a także diecezjalna Caritas. Bezpośrednią transmisję z uroczystości przeprowadzi radio “Anioł Beskidów”. Do udziału w pielgrzymce zaproszeni są chorzy, starsi, niepełnosprawni oraz ich opiekunowie.

Prosimy duszpasterzy w parafiach oraz rodziny, by umożliwili udział w tym wydarzeniu wszystkim chorym.

Szczepan Kobielus – Diecezjalny Duszpasterz Apostolstwa Chorych

Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter