W 2016 roku na cmentarzu komunalnym przy ul. Katowickiej w Cieszynie oddano do użytku kolumbarium. Kolumbarium posiada 144 nisze w każdej ścianie, a w każdej z nich mogą się zmieścić cztery urny.

To dopiero pierwsza ściana, a w przyszłości powstanie ich więcej. W jednej ścianie znajdują się 144 miejsca na urny. Miejsc na cmentarzach może w przyszłości zabraknąć, a tylko w samym Cieszynie, co roku urządza się około 400 pochówków. Być może już za 15 lat cmentarze będą przepełnione, czy wtedy zabraknie miejsc przeznaczonych do pochówku naszych bliskich?

W wielu miastach ściany urnowe na cmentarzach już działają, w skali kraju rośnie także liczba kremacji. W Cieszynie również widać znaczny wzrost tej formy pochówku. Taka ilość pochówków w porównaniu do poprzednich lat cały czas wzrasta. Jeszcze kilka lat temu, tylko 5 procent osób decydowało się na kremację swoich bliskich. Znaczący wzrost odnotowano w roku 2014 - tego rodzaju pochówek stanowił już 25 procent. Obecnie na kremację swoich bliskich decyduje się blisko 35 procent osób. Koszta kremacji nie zawsze są niższe od tradycyjnego pochówku, a czasami znacznie je przewyższają. Czy można zatem przypuszczać, iż wokół nas, zmienia się mentalność i sposób patrzenia, oraz podejście do tego rodzaju pochówku?


(Kolumbarium, na cmentarzu przy ulicy Katowickiej)

Liczba kremacji rośnie, jednak w naszym kraju najpopularniejszym sposobem żegnania zmarłych pozostaje jednak tradycyjny pochówek.

Wycena pogrzebu tradycyjnego obejmuje usługi podstawowe, do których zalicza się m.in. przewóz zwłok, opłaty cmentarne oraz wydatki dotyczące zakupu trumny i wiązanek. Koszt jest również zależny od miejscowości, w której organizuje się ceremonię, np. pochówek w stolicy będzie droższy niż w innych miastach. Od 2015 roku zasiłek pogrzebowy wynosi 4 tysiące złotych. Najbliższa rodzina zmarłego, która organizuje pochówek zawsze może liczyć na maksymalną wysokość zasiłku, nawet wtedy kiedy koszty pochówku byłyby niższe.

Większość mieszkańców Polski mimo rozwoju rynku krematoryjnego, nadal jest zdecydowana na tradycyjny pochówek. Wiąże się on zwykle z utartymi już kosztami stałymi, ale przede wszystkim z wiarą katolicką. Kościół preferuje pochówek ciał jako wyraz większego szacunku, ale kremacja nie jest zakazana, jeśli nie została wybrana z powodów sprzecznych z nauką chrześcijańską. Więcej informacji na temat działania cmentarzy komunalnych w Cieszynie, a także cennik pochówku tradycyjnego i urnowego można znaleźć na stronie KLIK. Na stronie działa również wyszukiwarka osób pochowanych - GROBONET - dzięki której możemy odnaleźć grób naszej bliskiej osoby.

Tekst i foto: P. Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter