Do 16 listopada można składać formularze w ramach projektu do Budżetu Obywatelskiego - Cieszyn 2019. Można to również uczynić w wersji elektronicznej, na co wyznaczony termin jest na 18 listopada.

Propozycję projektu mogą zgłaszać mieszkańcy Cieszyna. Każdy mieszkaniec Cieszyna może głosować na dowolną ilość projektów. Propozycja musi zostać poparta przez co najmniej 20 mieszkańców. Każdy z proponowanych projektów nie może przekraczać 100 tysięcy złotych. Planowana kwota wydatków wydzielonych w budżecie Gminy Cieszyn na 2019 r., przeznaczona na realizację projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego wynosi 400.000,00 zł (słownie: czterysta tysięcy złotych).

Formularze z propozycjami projektów podlegają wstępnej weryfikacji formalnej przez Wydział Strategii i Rozwoju Miasta Urzędu Miejskiego w Cieszynie, a także opiniowaniu przez właściwe wydziały Urzędu Miejskiego w Cieszynie oraz jednostki organizacyjne Gminy Cieszyn w zakresie szacunkowych kosztów przedłożonych projektów, możliwości i zasadności ich realizacji. Osoba zgłaszająca projekt musi w formularzu podać m.in. swoje dane osobowe, przewidywane miejsce wykonania, nazwę projektu, a także załączyć krótki opis proponowanej inwestycji.

Więcej na temat naboru projektów do kolejnej edycji Budżetu Obywatelskiego w Cieszynie można przeczytać na stronie KLIK

W 2018 roku mieszkańcy Cieszyna spośród 20 zatwierdzonych do głosowania projektów wybrali 7, które zostały przeznaczone do realizacji. Ilość łącznie oddanych głosów na projekty małe i duże wynosiła 3046 głosów. Na projekty duże zostało oddanych 2594 głosów, a na małe – 2480. Jeśli chodzi o projekty duże, to na pierwszym miejscu znalazł się projekt pod nazwą: "Drugie życie toalety 2018 - remont budynku na Placu Kościelnym w Cieszynie: na ten projekt oddano 650 głosów. Koszt realizacji wynosił 72 300,00 złotych. Drugie miejsce zajął projekt: "Plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 2 w Cieszynie". Na projekt oddano 550 głosów. Koszt 99 995,00 zł.

Wśród projektów małych - 458 głosów oddano na zakup specjalistycznego sprzętu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Cieszynie-Pastwiskach. Projekt pod nazwą "STRAŻAK-RATOWNIK DLA BEZPIECZNEGO CIESZYNA" zajął pierwsze miejsce, a na jego realizację przeznaczono 49 870,00 złotych. Wśród małych projektów wygrały również m.in takie projekty: "Psi Raj - wybieg dla psów na os. Podgórze", a także "Cieszyn - kwitnące miasto, czyli łąka w mieście."

A jakie projekty spotkają się z sympatią mieszkańców Cieszyna w 2019 roku? Zachęcamy do głosowania już za dwa tygodnie!

Tekst i foto: P.StarońPodziel się artykułem:
FaceBook  Twitter