W samym powiecie cieszyńskim znajduje się około 20 takich pojemników, specjalnie oznaczonych logiem Polskieo Czerwonego Krzyża. Od środy do piątku w godzinach od 10.00 do 16.00, w siedzibie cieszyńskiego PCK (ul. Rynek 6, tel. 603 393 323) każdy może oddać niepotrzebną odzież dla potrzebujących.

W tych dniach, każdy kto ma ochotę może przynieść do oddziału niepotrzebną odzież, z której skorzystają osoby potrzebujące, znajdujące się w trudnych warunkach życiowych. Z kolei, w każdy czwartek - lub w każdy inny dzień - po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym, może przyjść  każda osoba znajdująca się w potrzebie i z tej pomocy skorzystać.

- Odzież dla potrzebujących można także składować do specjalnych pojemników PCK. Pojemniki PCK mają znak Czerwonego Krzyża oraz dane kontaktowe do odpowiedniego oddziału PCK. Ważne, aby oddawana odzież była zdatna do użytku, gdyż niestety bardzo często do pojemników trafia odzież, która nadaje się już jedynie tylko do utylizacji - mówi "Gwiazdce Cieszyńskiej" Tomasz Piwocha, w-ce prezes cieszyńskiego oddziału PCK.

A co jeśli do kontenerów i tak trafi odzież niezdatna do użytku? Firmy zajmujące się recyklingiem przekazują za to PCK pieniądze, które są przeznaczane na pomoc potrzebującym. Polski Czerwony Krzyż rozlicza się z partnerami na podstawie ilości przekazanych tekstyliów. Każdy kilogram się liczy. Im więcej PCK zbierze, tym więcej środków pozyska na swoje działania. Co ważne, dochody ze sprzedaży tekstyliów w danym województwie zostają przeznaczone na lokalną działalność PCK.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter