W godzinach od 12 - 19 od poniedziałku do soboty dyżuruje specjalny telefon dla seniorów i osób potrzebujących pomocy znajdujących się na kwarantannie.

- Pod numer 883 757 989 mogą zgłaszać się osoby potrzebujące pomocy, a także osoby chętne do posługi w Caritas parafialnej. Informujemy, że członkowie Caritas, którzy się z Wami kontaktują mają imienne legitymacje Caritas z pieczęcią parafii - czytamy na stronie parafii pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie.

Parafialne zespoły charytatywne działają niemal nieustannie. Do ich zadań należy m.in. rozpoznawanie potrzeb na terenie parafii i organizowanie różnych pomocy.

Członkowie wzajemnie się wspierają, wymieniają spostrzeżeniami, mobilizują parafian do posługi charytatywnej.

Warto podkreślić, że członkowie zaangażowani w parafialne koła Caritas, niosą pomoc potrzebującym każdego dnia, a nie tylko od święta.

Zespoły charytatywne z cieszyńskich parafii, organizują różnego rodzaju inicjatywy i akcje na rzecz potrzebujących i z powodzeniem przyczyniają się do poprawy sytuacji osób potrzebujących pomocy.

Tekst i foto: P.Staroń
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter