Dzień przyjęcia Pierwszej Komunii Świętej to znamienny moment dla młodych parafian w budowaniu swoich relacji z Bogiem. Tuż obok przyjęcia Sakramentu Chrztu to największe i równie podniosłe przeżycie religijne dla całej wspólnoty parafialnej. Dziś w kościele parafialnym pw. św. Marii Magdaleny w Cieszynie pierwsza grupa uczniów klas III wkroczyła w ten radosny, ale również odpowiedzialny etap budowania przyjaźni z Jezusem, przyjmując do swoich małych serc, ukrytego w Hostii Syna Bożego.

Mimo kolejnego roku toczącego się w cieniu pandemii, tegoroczna Pierwsza Komunia Święta odbywa się planowo w maju. Zapewniając odpowiedni standard bezpieczeństwa, uroczystość ma charakter skromny i indywidualny. W tym roku do Stołu Pańskiego przystąpi tutaj ponad 80 dzieci, stąd też uroczystość komunijną zaplanowano na 2 i 3 maja, dzieląc je podczas kilku Eucharystii na mniejsze grupy. Radosne przeżycie poprzedził jednak czas intensywnych przygotowań, w którym uczestniczyli duchowni, katecheci, a także rodzice. W parafii trud przygotowań przyjął na siebie ks. Jakub Kuliński, który towarzyszył w podniosłej chwili dzieciom.

- Czas pandemii był dla nas bardzo trudnym czasem. Jestem bardzo wdzięczny, że pomimo wielu trudności ks. Jakub dołożył wysiłku i starań, aby ten dzień Pierwszej Komunii Świętej był dla dzieci dniem szczególnego spotkania z Panem Jezusem – podkreślał w czasie Eucharystii proboszcz parafii ks. Jacek Gracz.


Foto i tekst Krzysztof Telma
Podziel się artykułem:
FaceBook  Twitter